Jurčić protiv novog poreza na imovinu

Jurčić protiv novog poreza na imovinu

Porez na imovinu, odnosno na nekretnine građana, Vlada uopće ne bi smjela uvoditi ako prethodno nije osigurala to da građani mogu ostvariti dohodak iz kojega će platiti taj porez, komentirao je u Slobodnoj Dalmaciji ekonomist Ljubo Jurčić uvođenje poreza na imovinu.

'Našu djedovinu i vikendice bit ćemo prisiljeni prodati tajkunima!'

'Bojim se da će, ako taj porez bude onakav kako novine pišu ovih dana, sve voditi tome da će građani koji nemaju novca za plaćanje tog poreza biti prisiljeni u bescjenje prodavati djedovinu i vikendice stranim tajkunima. Tako ćemo doći do toga da će stranci postati vlasnici nekretnina u Hrvatskoj', kazao je ekonomist Ljubo Jurčić Slobodnoj Dalmaciji.

Porez na imovinu, odnosno na nekretnine građana, Vlada uopće ne bi smjela uvoditi ako prethodno nije osigurala to da građani mogu ostvariti dohodak iz kojega će platiti taj porez. A taj dohodak nije osiguran. Zato se Jurčić pita od kojeg će to dohotka građani plaćati taj novi porez i ukazuje na to da se svi porezi plaćaju iz dohotka pa se nijedan novi porezni teret ne bi smio uvoditi građanima, a da se prije toga ne osigura to da mogu zaraditi novac koji će se naknadno oporezivati.

'Odakle će ljudi plaćati taj novi porez? Djedovinu od koje mnogi građani nemaju nikakve koristi uopće se ne bi smjelo oporezivati. Ne bi se nikako smjelo ulaziti u oporezivanje nekretnina u kojima se stanuje i svakako treba postojati zaštićeni, neoporezivi broj kvadrata po svakom članu kućanstva. Pitam još tko će procijeniti vrijednost nekretnina, pa to je golem posao, za koji treba desetak godina. Zapravo, ne bi se smjelo oporezivati ni vikendice koje su stečene do 1990. godine jer su one stečene u jednom drugom sustavu. Njih bi se smjelo paušalno oporezivati sa stotinjak kuna, nikako više. Ovaj bi se sustav trebao pozabaviti nekretninama koje su građani stekli poslije 1990. godine', smatra Jurčić.

Upozorava da mnogi u Hrvatskoj imaju zapuštena imanja i nasljedstva na vrlo neatraktivnim lokacijama te ponavlja pitanje odakle će ljudi steći novac za plaćanje tog poreza.

29.08.2012. / tportal.hr
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana