Zaštita prava u slučaju ulaganja

Zaštita prava u slučaju ulaganja

Moj otac ima kuću na otoku Šolti. Kuća je mala i ja planiram napraviti dogradnju od 40 m2. Međutim, moj otac bi htio da kuća, i ona koju bi ja nadogradio, bude njegova do smrti. Trebam li napraviti ugovor da zaštitim sebe i moju obitelj. Molim vas odgovorite mi. Hvala unaprijed.

<ul><li>Vlasnik zemljišta je temeljem zakona ujedno i vlasnik svega što je na tome zemljištu izgrađeno i sa zemljištem razmjerno trajno povezano. Drugim riječima kada biste Vi uložili novac u dogradnju kuće Vašeg oca i ta bi dogradnja, ukoliko nešto drugo nije ugovoreno, postala vlasništvo Vašeg oca. Nakon njegove smrti došlo bi do situacije da predmetnu nekretninu možete naslijediti Vi sami odnosno zajedno sa drugim nasljednicima, što će ovisiti o tome da li je Vaš otac imao i drugu djecu, suprugu koja ga je nadživjela, postoji li oporuka, ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, te o drugim činjenicama koje mogu postati relevantne. Kako biste zaštitili svoje ulaganje u kuću te izbjegli rizik da netko drugi naslijedi vrijednost onoga što ste uložili u kuću predlažem Vam da sklopite ugovor o darovanju sa ocem, u kojem ćete specificirati vrijednost onoga što ste uložili, kojim će Vam otac prenijeti vlasništvo nad kućom. Ujedno za oca možete osnovati pravo osobne služnosti doživotnog stanovanja u predmetnoj nekretnini. Na taj ćete način osigurati vlasništvo nad nekretninom u koju želite ulagati, a Vaš će otac moći tamo stanovati sve do svoje smrti. Ukoliko Vaš otac ne pristane na predloženo možete sa ocem sklopite ugovor o ustupu i raspodjeli imovine u kojem će biti određeno da se Vama ustupa dio imovine Vašeg oca, točnije predmetna kuća, koju biste željeli nadograditi. Da bi ovaj ugovor bio valjan potrebno je da se Vaša braća i sestre i ostali potomci Vašeg oca, ukoliko ih ima, odreknu prava da naslijede predmetnu kuću nakon njegove smrti. Ta isprava mora biti sastavljena u propisanom obliku odnosno u pisanom obliku te ovjerena od suca nadležnog suda ili u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave. Nadalje, postoji mogućnost da se drugi potomci i bračni drug Vašeg oca odreknu od nasljedstva koje bi im pripalo nakon njegove smrti, koji ugovor, da bi bio valjan, mora biti iste forme kao ugovor o ustupu i raspodjeli imovine.</li></ul>

26.02.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana