Zaštita imovine u vanbračnoj zajednici

Zaštita imovine u vanbračnoj zajednici

U vanbračnoj zajednici sam više od tri godine i kako sam obaviješten taj odnos se zakonski tretira isto kao i bračna zajednica. Shodno navedenom interesira me na koji način mogu zaštititi svoju „posebnu imovinu“ (stan i zemljište stečeni prije zasnivanja vanbračne zajednice), da u slučaju moje smrti istu naslijede samo moja djeca, a ne i vanbračna supruga. Je li dovoljna ostavinska oporuka i na koji način ju je potrebno ovjeriti i gdje (javni bilježnik, odvjetnik), te jesu li potrebni potpisi svjedoka?

<ul><li>Sukladno Obiteljskom zakonu, bračnom stečevinom se smatra imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, a izvanbračna zajednica je nakon više od tri godine trajanja izjednačena s bračnom. Ukoliko je Vaša imovina stečena prije zasnivanja bračne tj. izvanbračne zajednice, ona ne ulazi u bračnu stečevinu po samom zakonu. </li><li>Nadalje, možete sastaviti oporuku kojom ćete odrediti Vašu djecu kao svoje nasljednike. Zakon o nasljeđivanju poznaje više vrsta oporuke. Vlastoručna oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao. Za valjanost vlastoručne oporuke nije nužno, ali je korisno, da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena. Nadalje, oporučitelj može sastaviti oporuku tako što će za ispravu, bez obzira tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuka te je pred njima potpisati. Svjedoci će se potpisati na samoj oporuci, a korisno je da se naznači njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem pronalaženju. Također, svatko može valjano oporučiti u obliku javne oporuke. Javnu oporuku na oporučiteljev zahtjev sastavljaju sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu ili javni bilježnik. Oporuku možete sami čuvati, ili je povjeriti na čuvanje kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (sudu, javnom bilježniku, odvjetniku).</li><li>Međutim, kao što smo već pisali, oporukom ne možete isključiti nužne nasljednike (u ovom slučaju Vaš izvanbračni drug i djeca), osim u iznimnim situacijama koje propisuje Zakon o nasljeđivanju. U suprotnom, nužni nasljednik kojeg ste izostavili bez propisanog razloga može tražiti svoj nužni nasljedni dio, koji iznosi jednu polovinu onoga što mu zakonski pripada.</li><li>Također, možete i za života raspolagati s predmetnim nekretninama i dati ih odabranim nasljednicima (djeci). U tom slučaju sačinite ugovore o dosmrtnom, odnosno doživotnom uzdržavanju, jer imovina kojom na taj način raspolažete ne ulazi u ostavinsku masu.</li></ul>

11.10.2007.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana