Zakonsko pravo na tabularnu izjavu

Zakonsko pravo na tabularnu izjavu

U siječnju sam sklopila kupoprodajni ugovor za stan u gradnji od velike i poznate tvrtke. Krajem ožujka stan je isplaćen u cijelosti. Tražila sam tabularnu izjavu, a u tvrtki se pozivaju na prošlogodišnji zakon po kojem mi ne mogu dati tabularnu izjavu dok zgrada ne bude gotova i dobije uporabnu dozvolu. Rok za useljenje je listopad 2008., teoretski, do tada moj stan može biti prodan nekoliko puta. Umjesto tabularne izjave dobila sam bijednu potvrdu o uplati (kao da račun nije sam po sebi potvrda o uplati). Zanima me imam li zakonsko pravo na tabularnu izjavu i na koji način je mogu zatražiti?

<ul><li>Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole je postupak koji je dužan pokrenuti investitor ili osoba koja je na temelju valjanoga pravnog posla ili nasljeđivanjem stekla od investitora pravo vlasništva. Isti se podnosi nadležnom upravnom tijelu županije ili grada nadležnog za poslove prostornog uređenja i gradnje na području gdje se nalazi građevina. Činjenica da nekretnina ima ili nema uporabnu dozvolu ne utječe na valjanost pravnog posla kupoprodaje niti na obavezu prodavatelja da Vama, kao kupcu, izda tabularnu ispravu. Vi, kao kupac, imate pravo da Vam prodavatelj izda tabularnu ispravu za uknjižbu nad predmetnom nekretninom. Izdavanje iste možete, ukoliko Vam ju prodavatelj nije voljan dobrovoljno izdati, tražiti u parnici. Drugim riječima, ovlašteni ste pokrenuti parnicu tužbom za izdavanje tabularne isprave. </li><li>Investitori često iz praktičnih razloga čekaju sa izdavanjem tabularne isprave do provedbe etažnog elaborata u zemljišnim knjigama. Ako Vam tek tada izdaju tabularnu ispravu, ona zamjenjuje anekse ugovora o kupoprodaji nekretnine koje biste inače trebali sklapati radi točne oznake stana kojeg ste kupili. To je i u vašem interesu jer su manji troškovi, no ako Vas brine mogućnost otuđenja nekretnine, onda svakako zatražite tabularnu izjavu, iako ćete je kasnije možda morati mijenjati.</li><li>Ukoliko je postupak za upis građevine u zemljišne knjige započeo do stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, primjenjivat će se odredba starog zakona te će se građevina moći uknjižiti u zemljišne knjige i bez uporabne dozvole uz zabilježbu da ista nije priložena. Ukoliko je postupak pokrenut nakon stupanja na snagu novog zakona, za upis u zemljišne knjige bit će potrebno priložiti uporabnu dozvolu, ali to ni u kom slučaju ne utječe na obavezu investitora tj. prodavatelja da Vam već sada izda tabularnu ispravu.</li><li></li></ul>

20.05.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana