Zabilježba tražbine u korist Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Zabilježba tražbine u korist Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Otac je od 2004. godine primao socijalnu pomoć u iznosu od 600 kn, te je na njegovim nekretninama dopuštena Zabilježba tražbine u korist Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Sestra je bez zaposlenja i nema nikakvih prihoda kao i ja, te nismo mogli uzdržavati oca o čemu je sačinjena izjava u područnoj socijalnoj službi. Tamo smo izjavile da se odričemo svoga prava na imovinu oca. Imamo li ikakva zakonska prava na nasljedstvo i pod kojim okolnostima, imamo li u gorem slučaju pravo na otkup nekretnine (cca 5.000 eura vrijednosti) ukoliko platimo iznos zabilježene tražbine od 600 kn u vremenskom periodu od 2004.g. do sada.

<ul><li>Izjava koju ste Vi i Vaša sestra dale u područnoj socijalnoj službi, kojom izjavljujete da nemate nikakvih prihoda te da stoga ne možete uzdržavati oca i da se odričete svog prava na imovinu, ne može se smatrati valjanim odricanjem od nasljedstva. Odricanje od nasljedstva nema pravnog učinka ukoliko je učinjeno prije smrti ostavitelja, Vašeg oca, osim ukoliko to odricanje nije sastavljeno kao pisani ugovor sa ostaviteljem ovjeren od nadležnog suda ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, odnosno solemniziran po javnom bilježniku. Prema tome i Vi i sestra imate pravo naslijediti oca kao njegove zakonske nasljednice. Činjenica da prema ocu niste izvršavali svoju zakonsku obvezu uzdržavanja, što ste i potvrdili izjavom pred nadležnim tijelom socijalne skrbi, jedan je od razloga moguće nedostojnosti za nasljeđivanje. Ipak, na nedostojnost zbog ogrješenja u obvezu uzdržavanja se ne pazi po službenoj dužnosti. Drugim riječima ukoliko nitko u ostavinskom postupku ne upozori tijelo koje taj postupak vodi (općinski sud ili javnog bilježnika) isti na nedostojnost neće paziti po službenoj dužnosti. Kada bi netko to ipak učinio morao bi Vašu nedostojnost i dokazati. Nadalje, trebate znati da ostaviteljevi nasljednici odgovaraju solidarno svaki do visine vrijednosti svog nasljednog dijela za ostaviteljeve dugove. To znači da ukoliko Vi i vaša sestra jedine naslijedite oca, biti ćete dužne platiti tražbinu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te ćete tek nakon toga moći slobodno raspolagati naslijeđenom nekretninom</li></ul>

Oznake: nasljedstvo
16.04.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana