Zabilježba spora i postupak ovrhe

Zabilježba spora i postupak ovrhe

Od 2003.g. vodimo spor oko poništenja kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg zk stanja. Naime, sporan kupoprodajni ugovor je sklopljen na temelju krivotvorene punomoći na kojoj su krivotvoreni potpisi suvlasnika kuće i pečat ovjere potpisa, a jedan od „potpisanih“ suvlasnika je mrtav već 20 godina. Na osnovu tog ugovora, tužena osoba se uknjižila u zk kao vlasnik nekretnine 1/1. Postojanje spora je zabilježeno. Prvostupanjska presuda o poništenju ugovora i uspostavi prijašnjeg z.k stanja je donesena, sada se čeka odluka Županijskog suda. Prije neki dan sam pogledao na internetu zk izvadak i vidio da je u Teretovnicu 30.11.2007. upisano: „..na temelju rješenja o osiguranju Ovr-xx/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 16.400,00 EUR-a, uvećano za eventualne troškove, naknade i kamate, za korist: 1. RH-MINISTARSTVO FINANCIJA- PODRUČNI URED RIJEKA 1.2. zabilježuje se ovršivost tražbine. “ Molim za savjet, trebam li ja nešto dodatno poduzeti ili je dovoljno što postoji zabilježba spora. Kako utječe ta zabilježba spora na eventualni postupak ovrhe?

<ul><li>Zabilježbom spora koju ste ishodili učinili ste vidljivim činjenicu da vodite postupak pred nadležnim tijelom, za poništenje kupoprodajnog ugovora, o čijem ishodu ovisi knjižno pravo nad predmetnom nekretninom. Ako presuda o poništenju ugovora i uspostavi prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja postane pravomoćna i ovršna uspostavit će se prijašnje zemljišnoknjižno stanje. U isto vrijeme će se po službenoj dužnosti obrisati zabilježba spora i brisat će se svi oni upisi koji su zatraženi nakon što je prijedlog za zabilježbu spora stigao zemljišnoknjižnom sudu. Znači, obrisat će se i pravo zaloga na nekretnini kao i zabilježba ovršivosti tražbine Ministarstva financija jer su u suprotnosti sa prijašnjim zemljišnoknjižnim stanjem.</li><li>Ukoliko Ministarstvo financija ipak pokrene ovršni postupak prije nego što presuda o poništenju kupoprodajnog ugovora i uspostavi prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja postane pravomoćna, kako bi namirilo svoju novčanu tražbinu, ovlašteni ste podnijeti prigovor protiv ovrhe te tražiti da se ovrha na predmetnoj nekretnini proglasi nedopuštenom. U prigovoru trebate dokazati njegovu opravdanost. To možete učiniti pravomoćnom presudom kojom se naređuje uspostava prijašnjeg zk stanja ili trebate dati na uvid izvadak iz zemljišne knjige gdje je upisana zabilježba spora. Tada će se o prigovoru odlučiti u ovršnom postupku te će se ovrha proglasiti nedopuštenom. Ukoliko će sud smatrati da niste dokazali opravdanost prigovora, a ovrhovoditelj se ne očituje o Vašem prigovoru ili ako se jedna strana usprotivi prigovoru, sud će Vas uputiti da u roku od 15 dana pokrenete parnicu kako bi dokazali da ovrha na predmetnoj nekretnini nije dopuštena. </li><li></li></ul>

Oznake: parnica, ovrha
27.12.2007.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana