Zabilježba Centra za socijalnu skrb

Zabilježba Centra za socijalnu skrb

Korisnica sam socijalne pomoci, podstanarka sa dvoje maloljetne djece, prije 6 mjeseci sam nakon oceve smrti naslijedila dio obiteljske kuce zajedno sa jos njih troje,u toj kuci zivi moja majka koja je isto korisnica socijalne pomoci, napominjem da mi je to jedina i prva nekretnina..sad mi u Centru kazu da ce mi staviti zabiljezbu na taj moj dio bez obzira sto ja to ne mogu niti prodati niti iznajmiti,imaju li oni pravo na to i sta ta zabiljezba znaci za mene...

Sukladno čl. 249 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na Vašem suvlasničkom dijelu nekretnine u korist Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva (jer prema čl. 29 st. 1 toč. 1 istog Zakona nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako samac ili član kućanstva, osim stana/kuće koju koristi za stanovanje, ima u vlasništvu drugi stan/kuću, a koji se može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba).

Ta zabilježba briše se na temelju suglasnosti Ministarstva kada se izvrši naplata potraživanja ili otpiše dug (čl. 249 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi).

Dakle, pitanje je, imajući u vidu da ste naslijedili suvlasnički dio kuće iza Vašeg oca, imate li pravo i dalje pravo iz sustava socijalne skrbi (pravo na zajamčenu minimalnu naknadu), a očito je da Centar za socijalnu skrb, odnosno, država tumači da to pravo dalje nemate, pa zato i upisuje zabilježbu tražbine na Vašem suvlasničkom dijelu nekretnine, kao osiguranje za povrat isplaćene minimalne naknade.

Imajući u vidu Vašu tešku materijalnu situaciju, sugeriram da se obratite stručnoj osobi za pomoć u svrhu ostvarenja Vaših prava i zaštite Vaših interesa, u koju svrhu možete podnijeti zahtjev za pružanje pravne pomoći, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13).

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

13.10.2016.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana