Vrijedi li punomoć nakon smrti?

Vrijedi li punomoć nakon smrti?

Moja teta (od oca sestra), koja je živjela u Trstu, oporukom prijateljice naslijedila je 1/8 kuće u Ljubljani. Teta mi je 1985. dala Punomoć kojom me ovlastila da je zastupam u postupku uknjižbe u zemljišne knjige te u prodaji naslijeđenog dijela. Usmeno mi je rekla da novac koji dobijem od eventualne prodaje zadržim za sebe jer je ona bila financijski situirana. Do 90-tih godina više sam puta bila na sudu u Ljubljani radi uknjižbe, koja je provedena, kao i radi prodaje koja nije realizirana. Teta mi je umrla 2004. godine. Jedan od stanara kuće zainteresiran je za kupnju. Njegov odvjetnik je rekao da je moja Punomoć nevažeća. Jedini tetini živi nasljednici su njezini nećaci čije su mi adrese nepoznate (neki žive u Americi, a neki u Hrvatskoj). Što moram učiniti da bih zainteresiranom kupcu omogućila kupnju? Što moram učiniti ako odlučim svoj dio pokloniti? Na koji način može zainteresirani kupac kupiti dijelove kuće nasljednika nepoznatih adresa stanovanja?

<ul><li>Iz Vašeg pitanja zaključujem da Vam je teta potpisala punomoć, kojom Vas ovlašćuje na zastupanje te poduzimanje neophodnih radnji radi uknjižbe njenog suvlasničkog dijela nekretnine u zemljišne knjige. Navedena punomoć prestala je vrijediti smrću Vaše tete, te stoga doista nije valjana i temeljem nje ne možete prodati kuću. Također, punomoć nije i ne može se smatrati ugovorom o darovanju između Vas i Vaše tete. Bez obzira na obećanje Vaše tete da ćete moći zadržati novac dobiven od prodaje njenog suvlasničkog dijela, isto se ne može smatrati valjanim ugovorom o darovanju nekretnine. Takav ugovor, da bi bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku, a potpis darovatelja ovjeren od strane javnog bilježnika. Vi ste u ostavinskom postupku nakon smrti svoje tete, kao njena nećakinja, odnosno zakonska nasljednica u drugom nasljednom redu, imali priliku tražiti svoj nasljedni dio ostavine. Iz Vašeg pitanja nije vidljivo da li je ostavinski postupak bio proveden te tko je proglašen nasljednikom ostavine Vaše tetke. Tu biste činjenicu trebali provjeriti kod mjesno nadležnog općinskog suda. Ako je ostavinski postupak proveo nadležan sud u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o nasljeđivanju morao je, u slučaju da su nasljednici ostaviteljice bili nepoznati ili im je boravište bilo nepoznato, postaviti njima privremenog zastupnika te privremenog skrbnika ostavine te tako provesti ostavinski postupak.</li><li>Ukoliko postupak nije proveden, svakako Vam savjetujemo da ga provedete jer tek nakon što dokažete da ste nasljednica ostaviteljice možete pravno raspolagati imovinom koju ste naslijedili. Ako je postupak proveden, a Vi niste za njega znali te se ne javljate kao nasljednica, imate pravo čak i nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju svoje pravo na nasljeđivanje pokušati ostvariti u parnici. </li><li></li></ul>

Oznake: prodaja, punomoć
16.04.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana