Vlasništvo pomoću oporuke

Vlasništvo pomoću oporuke

Živim sa bakom od svoje 18-te godine, tj već 16 godina, i brinem o njoj jer sada je već dosta bolesna i napola nepokretna. Moj otac, njen sin jedinac, sve te godine uopće ne brine o njoj. Stoga bi ona željela meni osigurati da nakon njene smrti naslijedim tu kuću. Međutim, o kupoprodaji postoji samo interni ugovor (od l971. godine) uz potpis dva svjedoka koji su već preminuli. Stoga ne možemo sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Postoji li mogućnost da baka meni da punomoć kako bi sav taj prijenos vlasništva obavio u njeno ime, ali ujedno uz tu punomoć i eventualnu oporuku jer bi se moglo dogoditi da ja sav taj postupak financiram, a da to onda moj otac dobije kao prvi nasljednik ukoliko u međuvremenu ona umre.

Iz vašeg pitanja, nije vidljivo da li je kuća upisana u gruntovnicu pa nije upisano pravo vlasništva Vaše bake nego je pravo vlasništva upisano na drugu osobu, ili kuća uopće nije upisana u gruntovnicu. Naime, u tom drugom slučaju bilo bi moguće sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Stoga pretpostavljamo da je riječ o tome da nekretnina glasi na drugu osobu. Vezano za ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, isti je moguće sastaviti i solemnizirati (što je pretpostavka njegove valjanosti) ukoliko je ugovor o kupoprodaji nekretnine koja je predmet uzdržavanja valjan. Javni bilježnik ocjenjuje da li je ugovor valjan te da li udovoljava pretpostavkama za solemnizaciju. U tom slučaju kuća ne ulazi u ostavinsku masu i Vaš otac ne bi mogao tražiti nužni nasljedni dio. U slučaju da s bakom sastavite ugovor o darovanju, kojeg ne treba solemnizirati već samo ovjeriti potpis, Vaš otac bi mogao tražiti povrat tog dara u ostavinsku masu kako bi namirio svoj nužni nasljedni dio. Također, moguće je da baka sastavi oporuku te Vašeg oca isključi iz nasljednog dijela što je moguće: ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz ­­nje­gova obite­­ljskog odnosa s ostavite­­ljem teže ogriješio prema njoj, ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema ­­njoj ili ­­njenom bračnom drugu, djetetu ili rodite­­lju, ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, ako se odao neradu ili nepoštenu životu. Ukoliko bi Vaš otac u ostavinskom postupku tvrdio da navedeni razlozi ne postoje, trebao bi pokrenuti parnicu i u njoj dokazivati da njegovo isključenje nije bilo opravdano. Preporučamo da sa bakom sklopite ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i solemnizirate taj ugovor, ako je to moguće, a da baka za svaki slučaj sastavi i oporuku kojom isključuje Vašeg oca iz nužnog nasljednog dijela; naravno, pod uvjetom da postoji jedan od gore navedenih razloga. U oporuci je potrebno izričito navesti da ga isključuje iz nužnog nasljednog dijela kao i razlog tog isključenja. Nadalje, potrebno je pokrenuti i postupak upisa prava vlasništva Vaše bake, odnosno Vas na predmetnoj nekretnini. Savjetujemo Vam da, nakon što sa bakom sastavite ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, Vi kao tužitelj pokrenete tužbu za utvrđenje i upis prava vlasništva na predmetnoj nekretnini. U navedenom postupku morate dokazati pravni slijed od osobe koja je upisana kao vlasnik do Vas. Ukoliko je Vaša baka posjednik predmetne nekretnine kroz duže vremensko razdoblje (ovisno o kvaliteti posjeda i o tome tko je upisan kao vlasnik nekretnine, no svakako duže od 10 godina), moguće je da stekne pravo vlasništva i na temelju dosjelosti, a ne samo kupoprodajnog ugovora (odnosno da pravo vlasništva steknete Vi kao njen slijednik a također i posjednik). Preporučamo da se radi sastava tužbe i vođenja postupka obratite ovlaštenoj osobi, obzirom da je riječ o složenim postupcima.

20.05.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana