Usmena oporuka

Usmena oporuka

Prošle godine u 6 mjesecu preminuo je iznenada moj dobar prijatelj. Živio je sam već nekoliko godina otkako mu je umrla majka. Nije imao nikoga pa sam mu ja pomagao u obavljanju svakakvih poslova... braće nema, niti ga je od rodbine itko obilazio i mario za njega. U tri navrata je bio po tjedan dana u bolnici i ondje je uvijek upisivao mene kao skrbnika, i ako se bilo što dogodi, tj ako premine da se obavijesti mene. Kada je preminuo, imao sam svu brigu oko ispraćaja i pokopa. Od rodbine je imao samo bratiće po svojoj pokojnoj majci, točnije njih 14 s kojima nije bio u nikakvim odnosima. On nije imao nikakvu pismenu oporuku, ali je u zadnjim satima života pred dva svjedoka izjavio kako svu svoju imovinu ostavlja samo meni. I kad smo dobili poziv od javnog bilježnika, svi smo se tamo skupili, tako su došla i ta dva svjedoka koji su potvrdili njegovu usmenu oporuku i to je sve poslano na sud. Prije nekoliko dana svi su dobili od suda obavijest osim mene kako sva imovina pripada meni, te da imaju 15 dana na pravo žalbe i naravno svi su se žalili. Sada me zanima čemu se mogu nadati? Čuo sam da je usmena oporuka, koja je izjavljena u zadnjim trenucima života, jednako važeća kao i pismena ako postoje svjedoci koji to mogu potvrditi? Najviše me boli to što za njih dok je bio živ nije postojao, a sad žele dijeliti njegovu imovinu.

Prema hrvatskom pravu postoji nekoliko mogućih oblika oporuke, a jedna od njih je usmena oporuka. Usmena oporuka je vrlo specifična jer se može praviti samo u izvanrednim prilikama, obvezno pred 2 svjedoka i vrijedi samo još trideset dana od prestanka izvanrednih okolnosti. Naravno, ako je oporučitelj umro za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, oporuka još vrijedi. Bitno je napomenuti da oporuku može sastaviti samo osoba koja je sposobna za rasuđivanje. Za valjanost usmene oporuke također je bitno da su svjedoci osobe koje udovoljavaju uvjetima koje zakon propisuje za svjedoke, a to su: punoljetnost, poslovna sposobnost, te razumijevanje jezika kojim govori ostavitelj. Također, nitko od svjedoka ne smije biti srodnik oporučitelja (potomci, usvojenici, njihovi potomci, bračni drug, svi preci, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja), ali isto tako ne smije imati nikakve koristi od oporuke kod koje je sudjelovao u svojstvu svjedoka. Ako postoji bilo koji od navedenih nedostataka, oporuka je nevaljana. Svjedoci usmene oporuke dužni su što prije zapisati ono što im je oporučitelj rekao i to predati sudu, odnosno usmeno ponoviti pred sudom ono što im je oporučitelj iznio kao svoju posljednju volju i objasniti gdje i pod kakvim okolnostima je oporučitelj pravio usmenu oporuku. Napominjem da će oporuka biti valjana i ukoliko svjedoci ne izvrše obvezu zapisivanja oporuke i predaje sudu, samo će kasnije u ostavinskom postupku biti puno teže ponoviti njezin sadržaj. Zakon u svakom slučaju omogućava zakonskim nasljednicima (ovdje su to bratići Vašeg prijatelja) da pobijaju oporuku. Kod usmene oporuke postoji niz prethodno navedenih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni da bi oporuka bila valjana. Teško je pretpostaviti što će se u Vašem konkretnom slučaju dalje odvijati. Najbolje ćete se pripremiti tako da osigurate dovoljno dokaza da je oporuka koju je izjavio valjana, da je Vas uobičajeno imenovao za skrbnika za vrijeme boravka u bolnici, da ste se brinuli za njega, da možete dokazati da je bio sposoban za rasuđivanje u vrijeme izjavljivanja oporuke, da su izjave svjedoka iste i vjerodostojne itd. Savjetujem Vam da se obratite odvjetniku kako bi se predmet što kvalitetnije vodio.

Oznake: oporuka
09.02.2010.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana