Pravni savjeti

Odgovori na Vaša pravna pitanja

Problemi kod kupoprodaje nekretnine, imovinsko-pravna pitanja i drugi pravni problemi vezani uz nekretnine mogu stvoriti mnoge nedoumice. U ovoj rubrici možete pronaći odgovore na pravna pitanja ili postaviti svoja. Pretražite arhivu pitanja i odgovora ili pošaljite svoj upit na e-mail: pravnik@nekretnine.net.

Na pitanja odgovara naš stručni suradnik Marko Križanec dipl.iur.

* Odgovori će biti objavljeni na ovoj stranici
* Učestalost odgovora ovisit će o broju postavljenih pitanja
* Ne garantiramo odgovor na svako postavljeno pitanje

Povrat poreza na prvu kupljenu nekretninu

Povrat poreza na prvu kupljenu nekretninu

Je li moguće u ovoj godini ostvariti povrat poreza za prvu kupljenu nekretninu na koju je 2006. godine već plaćen porez na promet nekretnina? U trenutku kupovanja prve nekretnine (2006. godine) nisam iskoristila pravo oslobađanja od obaveze plaćanja poreza, niti do sada nisam prijavila...

Cijeli članak...
Prenamjena prostora

Prenamjena prostora

Već tri mjeseca čekamo na prenamjenu prostora. Garaža je sagrađena prije 1968. godine i nije potrebna građevinska dozvola. To je samostojeći objekt od 50 metara kvadratnih na čestici od 400 metara kvadratnih. Stvaraju nam probleme oko dobivanja prenamjene jer je desni zid građevine udaljen 65 cm...

Cijeli članak...
Uvjeti za porezno oslobađanje

Uvjeti za porezno oslobađanje

Kupio sam kao samac svoju prvu nekretninu (stan od 57m2) u prosincu 2006.g.i bio oslobođen dijela poreza. Platio sam samo na višak ovih sedam kvadrata porez. Sada se, zbog osobnih problema, moram prijaviti na adresu kod roditelja, a u poreznoj upravi mi kažu da ću morati platiti porez jer...

Cijeli članak...
Ugovor o ustupu i raspodjeli nekretnina

Ugovor o ustupu i raspodjeli nekretnina

Sestra je vlasnik stana. Istog mi daruje u zamjenu za nekretnine koje joj otac ustupa darovnim ugovorom, a kojih se ja odričem. Moram li sa sestrom sklopiti kupoprodajni ili darovni ugovor i mora li se platiti porez na prijenos istog stana. Koliki iznos staviti u ugovor (za porez) kad stan...

Cijeli članak...
Pravo na takvo oslobođenje od poreza

Pravo na takvo oslobođenje od poreza

Suvlasnik sam polovice stana od 41 m2 sa sestrom. Stan smo dobili od roditelja krajem 80-ih. Ugovorom o darovanju polovice stana, sestra mi je darovala njenu polovicu. Obzirom da osim polovice stana koju sam do tada imao u vlasništvu nemam nikakvu drugu nekretninu, a imam i četveročlanu obitelj,...

Cijeli članak...
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Otac je sklopio ugovor s jednom gospođom o dosmrtnom uzdržavanju i stekao pravo na upis nad nekretninom. Riječ je o dvosobnom stanu. Pošto je on umirovljenik, nema novaca za platiti porez. On bi sada taj stan poklonio meni. Ja imam status studenta. Postoji li mogućnost da se ja upišem kao vlasnik...

Cijeli članak...
Najam prostora za reklamu na zemljištu

Najam prostora za reklamu na zemljištu

Vlasnica sam zemljišta zajedno sa svojim bratom koje smo htjeli ponuditi nekom lancu trgovina ili sličnoj tvrtci da na njemu postave ploču sa svojom reklamom, te da nam plaćaju najam (bilo mjesečno ili kako god se dogovorimo) jer je zemljište na vrlo atraktivnoj lokaciji. Kako pravno riješiti taj...

Cijeli članak...
Problem u gruntovnici

Problem u gruntovnici

Već nekoliko godina imamo veliki problem u gruntovnici jer se moji susjedi i ja ne možemo uknjižiti kao gruntovni vlasnici diobnim ugovorom. Ugovor je sklopljen između nas (3 kuće s više vlasnika) i Komercijalne banke koja je uknjižena na (ne znamo kako) dijelovima iza naših kuća koje mi i naši...

Cijeli članak...
Prebivalište i oslobođenje poreza na nekretnine

Prebivalište i oslobođenje poreza na nekretnine

Posjedujem nedavno kupljenu nekretninu na Krku zbog koje sam oslobođen poreza jer je to moja prva nekretnina ali uz uvjet da mi je prebivalište na Krku što sam također riješio u svrhu oslobađanja poreza iako sam građanin Zagreba. Sada se javio problem da zbog dobivene stipendije moram predati...

Cijeli članak...
Zamjena stana s roditeljima

Zamjena stana s roditeljima

Želio bih zamijeniti stan s roditeljima. Mogu li to učiniti putem darovnih ugovora, kojim ja njima darujem svoj stan, a oni meni daruju njihov stan? Ukoliko je to moguće, plaćamo li državi porez na promet nekretnina i u kojem iznosu? Ja imam četveročlanu obitelj i živim u stanu od 57 m2 bez...

Cijeli članak...
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana