Suvlasništvo i parcelacija

Suvlasništvo i parcelacija

Poštovani, molio bih Vas da mi razjasnite jednu situaciju. Pitanje se odnosi na oslobođenje od poreza na prvu nekretninu. Naime, 20.06.2013. kupio sam prvu nekretninu na kojoj imam namjeru izgraditi obiteljsku kuću za stanovanje. Radi se o građevinskoj parceli od 480m2 koja još nije zasebna čestica jer je parcelacija u tijeku. Znači ja sam kupio udio od 480m2 u ukupnoj površini od 1819m2 (tako mi piše i u kupoprodajnom ugovoru), a to zemljište će se procesom parcelacije cijepati na 5 manjih parcela od kojih će jedna biti moja površine 480m2. Moje pitanje je da li da se uknjižim na sudu kao suvlasnik trenutno te velike parcele pa da, kada parcelacija bude gotova, napravim razvrgnuće suvlasništva i knjižim se kao vlasnik svoje parcele od 480m2? Da li bi u tom slučaju morao platiti porez na suvlasništvo uzevši u obzir da mi je to prva nekretnina i na kojoj planiram sagraditi kuću? Ili mi je bolja opcija da se samo knjižim kao vlasnik svoje parcele kad parcelacija bude gotova? Hvala unaprijed,

Ako ste kupili nekretninu (sklopili kupoprodajni ugovor) 20. lipnja 2013., tada obavezno trebate podnijeti prijavu poreznoj upravi (ispostavi prema mjestu gdje se nekretnina nalazi) u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, jer, u protivnom, činite prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 2.000,00 kn do 100.000,00 kn.

Pitanje upisa u zemljišnu knjigu nema veze s nastankom porezne obveze. Vi se svakako temeljem sklopljenog ugovora trebate upisati u zemljišnu knjigu (podnijeti prijedlog za uknjižbu) kao suvlasnik nekretnine (jer se (su)vlasništvo nekretnine stječe upisom u zemljišne knjige, a ne sklapanjem ugovora), a kasnije ćete, nakon provedene parcelacije i s potrebnim dokumentima, provesti upis u zemljišne knjige i postat ćete vlasnik novostvorene zk čestice u zemljišnim knjigama.

Što se tiče oslobođenja od plaćanja porez na promet nekretnina, prema čl. 11 b Zakona o porezu na promet nekretnina, ako se kupuje zemljište unutar građevinskog područja do 600 m2 na kojem će se izgraditi kuća za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz uvjet da imate hrvatsko državljanstvo, da tamo Vaša uža obitelj i Vi prijavite prebivalište i boravite, da površina kuće ne prelazi 50 m2 za 1 osobu (65 m2 za dvije osobe, 80 m2 za tri osobe, 90 m2 za četiri osobe, itd.) i da nemate u vlasništvu i suvlasništvu Vi i Vaša obitelj drugu nekretninu čija je površina veća, jednaka ili najviše 10 m2 manja od nekretnine koju ćete izgraditi. Ako je površina zemljišta /kuće veća, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta/kuće.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

05.08.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana