Sudionici u ostavinskoj raspravi

Sudionici u ostavinskoj raspravi

Imam 30 godina i nedavno mi je umro otac. S njim nisam nikada bila u kontaktu, ali me je priznao i nikad se nije vjenčao s mojom majkom. Također nije nikada plaćao alimentaciju. Imao je suprugu s kojom se nedavno vjenčao. Kad sam išla po smrtni list, rekli su mi da ga je već uzela njegova supruga i nije me prijavila. Mora li ona platiti neku kaznu ako me je zatajila? Pošto ni nju ne poznam odlučila sam se sama prijaviti za ostavinsku raspravu. Ne znam koju je imao imovinu i je li to sve prepisao na suprugu. Koja su moja prava u oba slučaja? Pošto je bio branitelj, vjerojatno je imao i braniteljske udjele koji su možda i prodani. Molim da mi kažete na što moram obratiti pozornost na raspravi da mi njegova supruga ne bi nešto zatajila? Inače sam nezaposlena i sama živim pa mi je svaka kuna dobrodošla.

Vezano za mogućnost prijavljivanja (i kažnjavanja) žene Vašeg pokojnog oca, činjenica da Vas ona nije prijavila nije niti kazneno djelo niti prekršaj; odnosno ne postoji mogućnosti izricanja neke kazne. Nadalje, obzirom da ste se prijavili kao stranka u ostavinskom postupku, savjetujemo Vam da pri tijelu koje vodi postupak prvo napravite uvid u spis kako bi ustanovili da li je već bilo koje ročište, te ukoliko je bilo-koje je nekretnine i pokretnine te ostalu imovinu žena Vašeg pok. oca prijavila u ostavinu, kao i tko se sve od nasljednika prijavio, da li je Vaš otac ostavio oporuku i koga je imenovao kao nasljednika. Tijelo koje vodi postupak dužno je pozvati Vas na sva ročišta koja će se održati te Vam dostaviti rješenje o nasljeđivanju. Savjetujemo Vam da na katastru područja na kojem je Vaš otac imao prebivalište (ili nekog drugog područja gdje sumnjate da je imao nekretnine), provjerite da li je neka nekretnina upisano kao njegovo vlasništvo. Ukoliko jest, na temelju podataka iz katastra zatražite vlasničke listove za nekretnine i dostavite ih tijelu koje vodi ostavinski postupak. Vezano za mogućnost da Vam žena Vašeg pok. oca zataji neke podatke, moguće je da zataji račun u banci, no onda ne može s njega podizati novac, ukoliko joj Vaš pok. otac nije potpisao punomoć. Isto vrijedi i za braniteljske udjele, a ukoliko su ti udjeli već prodani, nažalost neće ući u ostavinu, osim ako se novac od prodaje nalazi na računu kako je gore navedeno. Također, moguće je da ona zataji postojanje neke druge imovine, no u tom slučaju neće moći zakonito njome raspolagati u pravnom prometu (tj. prodati je), dakle, u njenom je interesu da prijavi postojanje takve imovine. U slučaju da Vaš otac nije ostavio oporuku, imovinu nasljeđujete na jednake dijelove zajedno s njegovom ženom i drugom djecom, ukoliko takva postoje. U slučaju da je Vaš otac oporučno ostavio cjelokupnu imovinu svojoj ženi, Vi možete tražiti nužni nasljedni dio, a taj dio iznosi ½ dijela koji Vam pripada po zakonu (kako je gore navedeno). U slučaju da je Vaš otac darovao svojoj ženi cjelokupnu imovinu, Vi na raspravi možete tražiti vraćanje dara u ostavinu kako bi bio namiren Vaš nužni nasljedni dio. Moguće je i da je Vaš pok. otac sa suprugom sastavio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, u kojem slučaju takva imovina neće ući u ostavinu, te Vi možete predložiti sudu da Vas uputi u parnicu. U tom slučaju će se ostavinski postupak nastaviti tek nakon okončanja parnice u kojem Vi trebate tražiti da se takav ugovor utvrdi ništavim. U svakom slučaju, savjetujemo Vam da se obratite stručnoj osobi radi zaštite Vaših prava.

12.10.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana