Rješavanje suvlasničkih dijelova kuće?

Rješavanje suvlasničkih dijelova kuće?

Prije nego vam postavim pitanje htio bih da vam ukratko opišem stanje kuće. Kuća je građena prije 15.02.1968 i ima građevinsku dozvolu za gradnju dva stana sa nuz prostorijama upolu- podrumu i sa kosim krovom. Izmjena kosog krova u krovno nadgrađe odobreno je od nadležnog tijela 26.11.1970 g. u skladu s tehničkim elaboratom izrađenim od ovlaštenog projektanta koji je radio i glavni projekt. Krovno nadgrađe se sastoji od prohodne terase i sušione.iznad koje je neprohodna trasa. Objekat je uplanjen u katastru i ima valjanu potvrdu o uplanjenju prije 15.02.1968. Darovnim ugovorom 1972 g. kuća je podijeljena na 3/3 tj. ocu polu-podrum i nadgrađe a sinovima po stan. Nakon očeve smrti 1991g. razvrgava se materijalna zajednica među suvlasnicima i dijeli se očev dio na sinove putem pravomoćne presude. Nekad nuz prostorije u polu-podrumu i sušiona se pretvaraju u samostalne uporabne cijeline/stanove tako da danas kuća ima pet stanova, dva po građevinskoj dozvoli i od 3/2002 g. još tri stana. Novi stanovi imaju svoja el. Brojila te se plačaju sve komunalne naknade. Namjera nam je izvršiti etažiranje tj. Izradu elaborata za uknjižbu. Da li takav elaborat, koji bi sadržavao činjenično stanje, mora biti odobren od nadležnog tijela, te da li spada u kategoriju legalizacije iako se nisu mijenjale dimenzije kuće, vanjski izgled niti išta nadograđivano. Da li navedeno naš ispravan put u rješavanju stanja kuće i suvlasničkih dijelova.

Za etažiranje nekretnine, koje ste suvlasnici, potrebno je da Vam ovlašteni geodet izradi etažni elaborat, a da svi suvlasnici potpišu međuvlasnički ugovor, te da se potom navedeno etažiranje provede u gruntovnici, na način da svaki od suvlasnika postane (isključivi) vlasnik posebnog dijela nekretnine.

Što se tiče eventualne potrebe za legalizacijom, bilo je potrebno da se najkasnije do dana 30. lipnja 2013. godine (prekluzivni rok!) podnese zahtjev za legalizaciju objekta, a o tome je li potrebna legalizacija najbolje je da se obratite nadležnom uredu za prostorno planiranje jer mi se bez uvida u relevantnu dokumentaciju o tome teško očitovati.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

07.07.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana