Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad predmetnom nekretninom

Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad predmetnom nekretninom

Radi se o kući staroj vise od 100 godina u kojoj živi moja baka i do prije 5 godina moj pokojni djed. Oni su cijeli svoj život ulagali u tu kuću i obnavljali je. Također su uzdržavali i na kraju i sahranili pokojnu prabaku (mamu mog djeda). Nakon smrti mog djeda, pokrenula se ostavinska rasprava u kojoj je moja baka dobila 1/2 vlasništva iste nekretnine, a isto tako nekolicine čestica poljoprivrednog zemljišta. Druga polovica je pripala bratu mog djeda. Sve ovo navedeno je neosporno, no problem se javlja kod podjele nekretnine tj. kuće. Moje pitanje je ima li moja baka ikakve olakotne okolnosti kod podjele kuće u koju je cijeli svoj život uložila i u kojoj živi i dan danas dok drugi suvlasnik živi i radi u inozemstvu i tu nije dolazio vise od 30 godina. Budući ljudski dogovor nije moguć, hoće li sud uvažiti sve navedene okolnosti i mojoj baki dodijelit mogućnost otkupa druge polovice vlasništva?

<ul><li>Vaše pitanje se zapravo odnosi na postojanja prava Vaše bake na razvrgnuće suvlasničke zajednice nad predmetnom nekretninom isplatom. Vaša baka bi to prava imala odnosno mogla bi od suda zatražiti da joj nekretnina pripadne u cijelosti, a da ona drugom suvlasniku isplati vrijednost njegovog dijela ukoliko je suvlasnica u 9/10 dijela nekretnine. S obzirom da to ovdje nije slučaj, morala bi pred sudom učiniti vjerojatnim da za takvo razvrgnuće postoji osobito ozbiljan razlog. Razvrgnuće isplatom je naravno moguće ako se sa takvim prijedlogom suglasi i drugi suvlasnik. Vaša baka kao suvlasnica predmetne nekretnine u ½ idealnog dijela ima pravo provesti postupak etažiranja predmetne nekretnine, odnosno razvrgnuti suvlasničku zajednicu na jedan od sljedeći načina.</li><li>Najjednostavniji put koji zahtjeva najmanje vremena i troškova jest razvrgnuće pismenim sporazumom. U takvom sporazumu sa drugim suvlasnikom Vaša baka može dogovorno urediti i način razvrgnuća suvlasničke zajednice. Postoji nekoliko načina razvrgnuća: (1) geometrijska dioba nekretnine, što znači da će svatko dobiti u vlasništvo ½ nekretnine koje je do sada bio suvlasnik, </li><li>(2) prodaja na javnoj dražbi (tzv. civilna dioba) gdje se dobiveni novac od prodaje dijeli između Vaše bake i drugog suvlasnika razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima. Vezano za dio Vašeg pitanja u kojem navodite da je Vaša baka izvršila određena ulaganja u kuću mogu Vas obavijestiti da naknadu uloženog Vaša baka može tražiti tužbom u posebnom postupku pred sudom. Navedena ulaganja ne utječu na veličinu njenog suvlasničkog dijela niti ga povećavaju.</li></ul>

20.10.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana