Raskid suvlasništva

Raskid suvlasništva

Poštovani, Pred 2 godine umro mi je otac. Posjedovao je dvosoban stan. U stanu sada živi moja sestra. Na ostavinskoj raspravi stan je podijeljen na dva jednaka dijela. Ja želim da se taj stan proda ili da ga ona otkupi, ali ona nije u mogućnosti otkupiti stan niti ga želi prodati. S obzirom da ne plaća račune probala sam se sa njom dogovoriti, ali ona i dalje ne želi prodati taj stan. Kakva su moja prava, što da radim i odakle da počnem? Zahvaljujem

S obzirom da ste Vi suvlasnik u 1/2 dijela, opcije koje Vam stoje na raspolaganju su sljedeće:

- prodati 1/2 svojeg suvlasničkog dijela nekretnine jer Vi sa svojim suvlasničkim dijelom nekretnine možete činiti što Vam je volja, pa tako i s njime slobodno raspolagati, ali, naravno, postavlja se pitanje tko bi kupio samo 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine;

- možete pokrenuti izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina, to pravo Vam ne zastarijeva. S obzirom da u ovom slučaju (radi se o stanu) nije moguća geometrijska dioba, sud će razvrgnuti suvlasničku zajednicu civilnom diobom

- sudskom prodajom, a kupoprodajna cijena će se dijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima. Pored toga, možete tužiti Vašu sestru za isplatu unatrag zadnjih 5 godina za to što koristi Vaših 1/2 suvlasničkog dijela stana bez da Vam plaća naknadu za to (uporaba tuđe stvari u svoju korist).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

29.07.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana