Procedura pokretanja ovrhe

Procedura pokretanja ovrhe

Banka i ja osobno imamo uknjiženo ovršno pravo zaloga (hipoteka) na nekretninu u vlasništvu treće osobe. Banka je uknjižena kao prvi vjerovnik, a ja kao drugi. Pokrenuo bih ovrhu navedene nekretnine radi naplate mojih potraživanja pa me zanima kako se naplaćuju potraživanja vjerovnika prilikom dražbe nekretnine, tj. što ako se dogodi da se nekretnina proda na dražbi po nižoj cijeni od iznosa potraživanja vjerovnika i obratno?

<ul><li>Postupak ovrhe na predmetnoj nekretnini pokreće se podnošenjem prijedloga za ovrhu sudu na čijem se području nekretnina nalazi, uz koji trebate priložiti i izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz da je nekretnina upisana kao vlasništvo ovršenika. Nakon donošenja rješenja o ovrsi, sud će po službenoj dužnosti zatražiti upis zabilježbe ovrhe u zemljišnoj knjizi, a nakon čega na istoj nekretnini nije dopušten upis promjene prava vlasništva, odnosno ovršenik je neće moći dalje prodati.</li><li>U daljnjem postupku sud utvrđuje vrijednost nekretnine, u svezi čega se održava i ročište na kojem je strankama omogućeno da iznesu svoje prijedloge za utvrđivanje navedene vrijednosti te da o istome podnesu i dokaze. Sud potom donosi zaključak o prodaji u kojem utvrđuje vrijednost, uvjete, vrijeme i mjesto prodaje navedene nekretnine. Prodaja se obavlja usmeno javnom dražbom na ročištu koje se održava u sudskoj zgradi. Na prvom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod 2/3, a na drugom ročištu ispod 1/3 utvrđene vrijednosti. Ukoliko se nekretnina ne proda na drugom ročištu, sud će obustaviti ovrhu. Nakon provedene dražbe, sud donosi rješenje o dosudi nekretnine najboljem ponuđaču, te istom određuje rok za polaganje kupovnine.</li><li>Na kraju, nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu te nakon što kupac položi kupovninu, sud donosi rješenje o namirenju, te se iz iznosa navedene kupovnine vjerovnici namiruju prema redu stjecanja založnog prava (dakle prvo banka pa Vi). Ukoliko iznos kupovnine nije dostatan za podmirenje Vaše ukupne tražbine, Vi i dalje zadržavate pravo na preostali iznos predmetne tražbine, pri čemu sudu možete podnijeti zahtjev za namirenjem na drugoj nekretnini, pokretnini odnosno novčanim sredstvima ovršenika. Na kraju, svakako Vam preporučamo da se radi provođenja opisanog postupka ovrhe obratite stručnoj osobi radi pružanja pravne pomoći.</li></ul>

Oznake: ovrha, hipoteka
16.07.2007.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana