Prijenos hitpoteke i vlasništo nad nekretninom

Prijenos hitpoteke i vlasništo nad nekretninom

Moj zet je dignuo kredit za adaptaciju stana. U to vrijeme kuća nije bila etažirana pa je hipoteka sjela na cjelokupnu nekretninu. Napominjem da je nekretnina moje vlasništvo. Početkom ove godine napravio sam etažiranje nekretnine, ali se zalog u korist banke proveo na sve dijelove (2 stana i poslovni prostor). Imam li ja kao vlasnik nekretnine pravo odlučiti na koju nekretninu bih htio prenesti hipoteku bez pitanja zeta jer on nije vlasnik nekretnine. Ja želim da se nekretnina prenese na stan koji on koristi. Može li on zabraniti vještaku procjenu. Ako on to odbije mogu li ja kao vlasnik isplatiti vrijednost tog duga i njega isplatiti za isplaćene rate kredita bez njegovog odobrenja jer je došlo do bitnih pogoršanja naših odnosa.

Kada se zasniva založno pravo na nekretnini (hipoteka) tada takva hipoteka prati nekretninu bez obzira na to tko je njezin vlasnik. Upravo je zbog toga hipoteka dobro sredstvo osiguranja za banke – jer jamči banci da u svakom slučaju može prodati nekretninu i namiriti se iz novca dobivenog prodajom. Nekretnina na kojoj postoji hipoteka može se čak i prodavati, dijeliti, etažirati, i sl., ali će hipoteka ostati na nekretnini dok se ne isplati dug koji je osiguran hipotekom. Prema tome, bez obzira što ste proveli etažiranje nekretnine, hipoteka je ostala na cjelokupnoj nekretnini (jer je tijekom upisa hipoteke u zemljišne knjige postojala samo jedna „cijela“ nekretnina pa je hipoteka i zasnovana na cijeloj nekretnini). Drugim riječima, Vi ne možete odrediti da se hipoteka prenese na stan Vašeg zeta jer do isplate kredita hipoteka ostaje na cijeloj nekretnini. Napominjem da Vam još uvijek ostaje mogućnost dogovora sa zetom i s bankom u čije je ime upisana hipoteka, gdje bi se možda moglo dogovoriti brisanje hipoteke na cijeloj nekretnini i zasnivanje nove hipoteke na stanu Vašeg zeta. Takav dogovor ne predstavlja mogućnost posebno propisanu zakonom, već ovisi isključivo o dobroj volji banke koja je odobrila kredit i osnovala hipoteku. Kada bi Vaš zet prestao plaćati kredit i kada bi banka „aktivirala“ hipoteku na način da pokrene ovrhu na nekretnini, Vi biste u svakom slučaju mogli kupiti nekretninu u sudskom (ovršnom) postupku. Na taj način bi zatvorili dug Vašeg zeta prema banci i ujedno u potpunosti postali vlasnik cjelokupne nekretnine, naravno bez hipoteke.

09.12.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana