Prepisivanje dijela nekretnine i porez

Prepisivanje dijela nekretnine i porez

Nakon smrti roditelja ja i moje dvije sestre(obe žive u inozemstvu) u ostavinskoj raspravi naslijedili smo po 1/3 stana od 50m2. Jedna sestra želi mi darovnim ugovorom prepisati svoju trećinu. Interesira me dali se na to plaća porez.

S obzirom da su poreza na promet nekretnina pri darovanju (i drugom stjecanju nekretnine bez naknade) oslobođeni bračni drugovi, potomci i preci, te posvojenici i posvojitelji u odnosu na darovatelja (čl. 13 Zakona o porezu na promet nekretnina), Vi ste kao stjecatelj 1/3 suvlasničkog dijela nekretnine, koji Vam daruje sestra, obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina (po stopi od 5 % u odnosu na tržišnu vrijednost stečenog dijela nekretnine u trenutku sklapanja ugovora).

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

13.11.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana