Prenošenje vlasništva pod hipotekom

Prenošenje vlasništva pod hipotekom

Želim polovicu vlasništva nad stanom, čiji sam vlasnik, prepisati na nevjenčanu suprugu. Stan je pod hipotekom, pa me zanima je li takvo što moguće? Ako je, koja je procedura?

Nekretnine opterećene hipotekom mogu se slobodno prenositi. Hipoteka služi tome da je stjecatelj nekretnine svjestan da stječe nekretninu opterećenu pravom zaloga i da će, u slučaju da se kredit prestane otplaćivati, vjerovnik pokrenuti postupak prodaje predmeta zaloga neovisno o tome tko je njegov vlasnik. Stoga možete sastaviti darovni ugovor kojim ćete darovati ½ dijela predmetne nekretnine supruzi. Napominjemo da u ugovoru moraju biti navedeni točan opis i podaci o nekretnini, kako su navedeni u zemljišnim knjigama te da se posebno mora naglasiti da je stan opterećen hipotekom i navesti sve podatke o toj hipoteci. Neki vjerovnici zahtijevaju da ih se obavijesti o namjeravanom prijenosu vlasništva, što je navedeno u Vašem ugovoru o kreditu, stoga je potrebno provjeriti Vaš ugovor i kontaktirati vjerovnika. Predlažemo da se radi sastavljanja darovnog ugovora obratite stručnoj osobi. Posebno napominjemo kako će Vaša nevjenčana supruga morati platiti porez na promet nekretnina u vrijednosti od 5% tržišne vrijednosti nekretnine, obzirom da Zakon o porezu na promet nekretnina predviđa oslobođenje samo u slučaju formalno sklopljenih brakova, odnosno nije predviđeno oslobođenje u slučaju nevjenčanih parova.

05.05.2009.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana