Pravna zaštita u slučaju dijeljenja imovine pri razvodu braka

Pravna zaštita u slučaju dijeljenja imovine pri razvodu braka

Od supruga sam se razvela prije 4 godine, nakon 23 godine braka. Nikad nije pokrenuta parnica oko imovine jer je bio dogovor da će on meni riješiti smještaj, odnosno kupiti stan. Do danas ga nije kupio. Ostali smo živjeti u kući njegovih roditelja, otac je prije naše rastave umro, vlasnici kuće su majka (svekrva) i bivši muž. Imamo dvije kćeri, jedna živi sa mnom, a druga je udata. Bivši suprug i ja, dogradili smo dio kuće u braku. U tom braku je kupljen i brod, koji on sada prodaje. U međuvremenu je on odselio, i neko vrijeme ne živi u kući. Sada on želi natrag u kuću, ali pod uvjetom da ja odem iz nje. On mi obećava plaćanje podstanarstva za početak dok ne kupi stan. Koja i kolika su moja prava, i kako da se pravno zaštitim?

Nakon rastave braka moguće je pokrenuti parnicu za utvrđenje i diobu bračne stečevine, u kojoj svaki od bračnih drugova ima pravo na polovinu imovine stečene radom za vrijeme trajanja braka. Pravo podići tužbu za utvrđenje i diobu bračne stečevine ne zastarijeva te takvu tubu slobodno možete podnijeti i danas. Pri tome je važno napomenuti da je bračna stečevina samo ona imovina stečena radom za vrijeme trajanja braka. Ostala imovina koja nije stečena radom, kao što je npr. darovana ili naslijeđena imovina, ne ulazi u bračnu stečevinu. Nastavno na navedeno, pitanje je kako i kada je Vaš suprug stekao vlasništvo nad dijelom kuće čiji je suvlasnik. Ukoliko mu je ista darovana (ili ju je naslijedio npr. od pokojnog oca), ili ju je kupio prije braka, ista ne predstavlja bračnu stečevinu i Vi nemate pravo na diobu njegovog udjela u toj kući. Ukoliko je Vaš bivši suprug kupio dio u toj kući za vrijeme trajanja braka, imate pravo na polovinu njegovog dijela. Nadalje, vezano za dogradnju kuće, ukoliko je tom gradnjom nastala nova stambena cjelina (što je vidljivo iz građevinske i uporabne dozvole), moguće je da se u sudskom postupku utvrdi da taj novoizgrađeni dio predstavlja bračnu stečevinu i Vi tada imate pravo na polovinu tog novoizgrađenog dijela. Ako kuća ne predstavlja bračnu stečevinu kako je gore opisano, Vi imate pravo na povrat uloženog u tuđu nekretninu, koje pravo zastarijeva u roku od 5 godina od izvršenog ulaganja. Posebno napominjem kako je ulaganja potrebno dokazati (u pravilu računima koji glase na Vas, ugovorom o kreditu ako ste ga Vi podignuli za adaptaciju kuće i sl. ), a za povrat tih ulaganja potrebno je podići tužbu pred nadležnim sudom. Vezano za brod, ukoliko je kupljen za vrijeme trajanja bračne zajednice, on predstavlja bračnu stečevinu i Vi imate pravo na polovinu broda, odnosno polovinu kupoprodajne cijene, ukoliko bude prodan. Savjetujemo Vam da sa suprugom sklopite ugovor o diobi bračne stečevine, kako biste izbjegli dugotrajne sudske sporove. Također Vam savjetujemo da prije sklapanja takvog ugovora, odnosno prije nego Vam suprug isplati dogovoreni iznos novca (ili prepiše na Vas dio imovine), ne iselite iz kuće. Ukoliko Vaš suprug ne pristane na sklapanje takvog ugovora, odnosno ukoliko ne uspije dogovor oko te podjele, možete podići tužbu na utvrđenje i diobu bračne stečevine i tražiti dio koji Vam pripada. Savjetujemo Vam da se radi pregovora u podjeli bračne stečevine i sastavljanja navedenog ugovora svakako obratite stručnoj osobi, obzirom da je riječ o složenom postupku.

12.08.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana