Porez na pola nekretnine?

Porez na pola nekretnine?

U sijecnju 2009 prijatelj I ja kupili smo nekretninu po pola I stekli prava na oslobadanje poreza na promet nekretnine radi kupnje 1.nekretnine. Tu zivimo I prijavljeno nam je prebivaliste. U svibnju 2013.ja sam napravila ugovor o najmu dijela prostora s jdoo ciji sam osnivac I direktor te ugovor predala poreznoj upravi. 1. Je li zaista tocno da sam sada iako cijelo vrijeme zivim u stanu te sam iznajmila zapravo sama sebi i to 5 m2 nekretnine duzna platiti svoj dio poreza? 2. Trebam li napraviti prijavu ili ce me porezna sama kontaktirati ako trebam platiti taj "oslobodjeni" porez? 3. Mogu li nesto poduzeti da isti nisam u obavezi platiti? Ima li smisla sad raskinuti taj ugovor o najmu? U poreznom rješenju piše da će se porez naplatiti prema članku 11. točka 10 Zakona nn 69/07, 26/00 i 153/02. 4. U rujnu 2009 prijatelj I ja smo se vjencali. Danas imamo dvoje djece te nam nas stan od 62 m2 nije dostatan te kupujemo stan od 90 m2. Postoji li mogućnost ponovnog oslobodenja poreza na promet nekretnine s obzirom da stan od 62 m2 ne zadovoljava potrebe naše četveročlane obitelji? 5. Je li pri kupnji nekretnine za brisanje tereta plodouživanja dovoljno brisovno očitovanje osobe koja ima to pravo ovjereno kod javnog bilježnika.

S obzirom da ste nekretninu kupili 2009. godine, smatram da, bez obzira što ste dio nekretnine iznajmili pravnoj osobi u svibnju 2013. godine, niste dužni platiti porez na promet nekretnina, već za Vas i dalje vrijedi oslobođenje. Naime, prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02), koji je vrijedio u vrijeme kada ste kupili nekretninu, uopće nije predviđen gubitak prava na oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaja iznajmljivanja (dijela) nekretnine jer odredba čl. 11 toč. 10 govori o otuđenju nekretnine, a ne o davanju u najam (iznajmljivanju) nekretnine, što nisu isti pojmovi (termini). Stoga protiv poreznog rješenja trebate pisati žalbu.
Ne postoji mogućnost ponovnog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (vezano za prvu nekretninu kojom se rješava vlastito stameno pitanje) jer se ta zakonska povlastica može iskoristiti samo jednom.
U odnosu na brisanje prava plodouživanja dovoljno je brisovno očitovanje osobe u čiji je korist upisano pravo plodouživanja, s time da potpis navedene osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, kao i prijedlog za brisanje koji se podnosi nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu suda.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava


 

12.03.2015.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana