Podjela nekretnine koja se otplaćuje kreditom

Podjela nekretnine koja se otplaćuje kreditom

Ako je nekretnina kupljena u braku, ali na kredit i glasi na na jednog supružnika, kako se radi podjela kod rastave s obzirom da je ostalo jos 12 godina otplate? Imamo jedno zajedničko djete koje ostaje s majkom.

U slučaju da je nekretnina stečena radom za vrijeme trajanja braka, ona predstavlja bračnu stečevinu neovisno o tome na koga ista glasi. I Vama i suprugu pripada svakom po polovica predmetne nekretnine. Dioba bračne stečevine može se urediti sporazumno i to putem sporazuma o diobi bračne stečevine, a ukoliko takvog dogovora nema, možete na Općinskom sudu u mjestu gdje se nekretnina nalazi podignuti tužbu za utvrđivanje i diobu bračne stečevine (ukoliko je kao vlasnik u zemljišnim knjigama upisan samo Vaš suprug). U tom slučaju predlažemo zatražiti i zabilježbu spora, koja neće spriječiti eventualnu prodaju nekretnine, no potencijalni kupci će u tom slučaju znati da se u svezi te nekretnine vodi spor za diobu bračne stečevine. Za diobu bračne stečevine nije od utjecaja s kojim će roditeljem dijete živjeti. U svezi kredita, pretpostavljamo da na nekretnini postoji hipoteka kojim je osigurano založno pravo banke. To će pravo i dalje postojati, neovisno o tome da li ćete, i kako podijeliti tu nekretninu. Kredit može i dalje glasiti na jednog supružnika, a sporazumom o diobi bračne stečevine možete postići dogovor oko njegove otplate, no u svakom slučaju kredit treba uredno otplaćivati, obzirom da je u suprotnom banka ovlaštena zatražiti prodaju nekretnine te namirenje iz postignutog iznosa kupoprodajne cijene. U sporazumu s bankom moguće je dogovoriti i da otplatu kredita preuzme druga osoba, kao i da se hipoteka prebaci na neku drugu nekretninu. Postoji i mogućnost da je za kupnju nekretnine podignut nenamjenski kredit, bez hipoteke, u kojem slučaju otplata takvog kredita tereti osobu naznačenu kao korisnika kredita, no moguće je utvrditi otplatu i takvog kredita sporazumno, putem ugovora o diobi bračne stečevine. U svakom slučaju, savjetujemo Vam da se radi izrade sporazuma o diobi bračne stečevine obratite stručnoj osobi, kako bi ista mogla sastaviti ispravu podobnu za kasniju provedbu u zemljišnim knjigama, te Vas zastupati u eventualnom postupku diobe bračne stečevine.

21.04.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana