Podjela nekretnine i prodaja suvlasničkih dijelova

Podjela nekretnine i prodaja suvlasničkih dijelova

Moj suprug je suvlasnik nekretnine u Dubravi - obiteljska kuća, s okućnicom, u 7/8 dijela, a 1/8 suvlasničkog dijela ima njegova sestra. U navedenoj obiteljskoj kući živi suprugova majka, te moj suprug i ja s obitelji - suprug i njegova majka žive u kući od 1968., a ja živim u kući nakon udaje, od 1983. Drugih stambenih nekretnina nemamo. Kuća ima prizemlje i dva kata, na prvom katu živi suprugova majka, a suprug i ja s djecom smo na drugom katu- U prizemlju ne stanuje nitko. Nakon smrti oca 2015., moj suprug je naslijedio 1/8 nekretnine, njegova majka 6/8, a sestra 1/8. Majka mog supruga je starija i nemoćna osoba, koja od smrti svog supruga potpuno ovisi o skrbi mog supruga i mene. Trenutno je nepokretna. Napominjem da sestra mog supruga uopće ne skrbi o majci. Odnosi između mog supruga i njegove sestre su trajno poremećeni duži niz godina. Sad njegova sestra ima namjeru prodati suvlasnički dio, o čemu nas je jučer obavjestila putem odvjetnika. Citiram: "S obzirom da je moja stranka suvlasnik nekretnine u 1/8 dijela, a nekretninu je nemoguće geometrijski podijeliti na način da mojoj stranci pripadne zasebna cjelina površine koja odgovara 1/8 dijela cijele kuće, moja stranka ima namjeru prodati svoj suvlasnički dio. Ovim putem Vas pozivam da me u roku od 8 dana od primitka ovog dopisa kontaktirate radi dogovora oko prodaje suvlasničkog dijela moje stranke te eventualne prodaje cijele kuće. U protivnom moja stranka biti će prisiljena pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice te zatražiti prodaju cijele kuće putem suda u ovršnom postupku". Suprug i ja sada nismo u prilici platiti odvjetničke usluge, a nismo niti u prilici kupiti tu 1/8 suvlasničkog dijela, barem ne dok ne saznamo koliko bi to iznosilo, tko plaća troškove, porez itd. Ako je to jedino i najbolje rješenje, tada ćemo se nekako snaći.

udući se Vaš suprug, njegova majka i sestra nalaze u suvlasničkoj zajednici nekretnine, točno je da svaki od suvlasnika može u svako doba pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina.

Ako nema valjanog sporazuma stranaka, sud će nekretnine podijeliti geometrijski, a ako to nije moguće, a da se znatno ne umanji vrijednost, nekretnina će se prodati na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima (civilno razvrgnuće). Imajući u vidu Vaš opis nekretnine, geometrijska dioba nekretnine vjerojatno nije moguća, pa bi Vam u interesu bilo da se nekretnina ne prodaje po pravilima ovršnog postupka, nego da Vaš suprug postigne sporazum sa sestrom i otkupi njezin suvlasnički dio nekretnine.

Porez na promet nekretnina u tom slučaju dužan je platiti Vaš suprug kao stjecatelj nekretnine (5 % od ugovorene kupoprodajne cijene), dok troškove za sastav ugovora (ako mislite na odvjetničke troškove), snosi ona stranka koja odvjetnika angažira (ako nema drukčijeg dogovora).

Kako je suprugova majka suvlasnik nekretnine u 6/8 suvlasničkih dijelova, a kažete da se o suprugovoj majci brinete isključivo suprug i Vi, a ne i suprugova sestra, sugerirao bih Vam, ako bi to bilo volja suprugove majke, da Vaš suprug s majkom sklopi ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, kako bi na taj način suprug riješio pitanje vlasništva nekretnine jer će, u protivnom, nakon smrti njegove majke (što se po prirodi stvari može očekivati), 6/8 suvlasničkih dijelova nekretnine naslijediti po pola Vaš suprug i njegova sestra, što će opet biti predmet potencijalnog spora.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

28.10.2016.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana