Podjela imovine nakon 35 godina braka

Podjela imovine nakon 35 godina braka

Moji Roditelji su vjenčani 1970. u ex. Jugoslaviji, a žive već 35 godina u Njemačkoj. Brak je 2006. u Hrvatskoj pravomoćno razveden. Sada je u pitanju podjela stečene imovine u Hrvatskoj i Njemačkoj. Po izjavama njemačkih odvjetnika od oca, podjela imovine stečene do 1999. godine dijeli se po starom Zakonu, a poslije 1/2. Moji roditelji su sve zajednički u braku stekli (kuću i zemlju u Hrvatskoj te kuću u Njemačkoj). Po mome mišljenu i što sam već čitao je da sve što je zajednički stečeno u braku se dijeli po pola, bio brak prije 1999. godine sklopljen ili ne.

Bez obzira na prebivalište Vaših roditelja, za osobne i zakonske imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države čiji su oni državljani. Iz Vašeg pitanja zaključujem da su oba Vaša roditelja državljani Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da će se na podjelu bračne stečevine nekretnina koja se nalaze na području RH primjenjivati hrvatsko pravo, a postupak se voditi pred hrvatskim sudom. Zakonom o braku i porodičnim odnosima koji se primjenjuje do 01.07.1999. godine, određeno je da je imovina koju su Vaši roditelji stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine, zajednička imovina. Kod utvrđivanja suvlasničkih dijelova, udio bračnog druga u zajedničkoj imovini određuje se prema njegovom doprinosu u stjecanju te imovine. U slučaju spora, sud određuje koliki je bio doprinos bračnih drugova u stjecanju zajedničke imovine, pri čemu vodi računa ne samo o osobnom dohotku i zaradi svakog od bračnih drugova, nego i o pomoći jednog bračnog druga drugome, o radu u domaćinstvu i porodici, brizi oko odgoja i podizanja djece, kao i o svakom drugom obliku rada i suradnje u upravljanju, održavanju i povećanju zajedničke imovine. Imovina stečena od 01.07.1999. g. nadalje podliježe Obiteljskom zakonu te predstavlja bračnu stečevinu koja je suvlasništvo oba bračna druga u jednakim dijelovima, ukoliko drugačije nije ugovoreno. Nije bitno tko je formalno upisan kao vlasnik te imovine, odnosno tko je formalno plaća/o kredit. Dakle, ukoliko Vaši roditelji nisu drugačije ugovorili, njihova će se imovina stečena do 01.07.1999. g., a koja je stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, dijeliti tako da se određuju doprinosi svakog od njih u stjecanju imovine, a imovina stečena od 1999. g. nadalje na dva jednaka dijela. Ukoliko se tijekom provedene brakorazvodne parnice nije odlučivalo o podjeli bračne stečevine, Vaši su roditelji ovlašteni pokrenuti posebni postupak za utvrđenje i podjelu bračne stečevine. Pravo na pokretanje ove parnice ne zastarijeva.

30.03.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana