Osporavanje vlasništva

Osporavanje vlasništva

Molim vas za savjet. 12.12. 2004. sklopio sam ugovor o kupoprodaji nekretnine s kupcem. Dobio sam kaparu. 31.01. 2005. Dodajemo aneks ugovoru o prodaji još jedne čestice. Vjerujući u poštenje kupca, dozvolio sam mu da se upiše kao vlasnik zbog ishodovanja raznih dozvola. Isplatu smo dogovorili u dva obroka. Međutim, do danas nisam dobio isplatu za svoju nekretninu, a na tu nekretninu 17. 09. 2008. u teretovnicu nekretnine rješenjem ovrhe upisuje se treća osoba. Što činiti? Je li moguće osporiti vlasništvo?

Iz Vašeg pitanja nije do kraja razvidno da li se osoba koja je sa Vama sklopila ugovor o kupoprodaji nekretnine doista i uknjižila kao vlasnik predmetnih čestica u zemljišne knjige. Dozvola za uknjižbu se naziva tabularna isprava i može biti dio ugovora o kupoprodaji ili napisana kao poseban dokument. Pristanak na uknjižbu može biti uvjetovan isplatom cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko ste na taj način sročili svoj pristanak za uknjižbu kupac se ne bi mogao uknjižiti bez da uz prijedlog za uknjižbu priloži dokaz da Vam je isplatio cjelokupni iznos kupoprodajne cijene. Ukoliko je to doista tako, odnosno kupac se nije uknjižio, trebali biste protiv kupca podignuti tužbu na ispunjenje ugovora. Činjenica koju ste u nastavku naveli, odnosno da se u teretovnicu zemljišnoknjižnog izvatka na temelju rješenja iz ovrhe upisala treća osoba, zapravo znači da je treća osoba pokrenula ovršni postupak te predložila da joj se namiri tražbina iz vrijednosti predmetne nekretnine. Na temelju tog prijedloga sud je donio rješenje o ovrsi te je u zemljišnoj knjizi upisana zabilježba ovrhe. Napominjem, ukoliko ste Vi još uvijek uknjiženi kao vlasnik tada je i navedena ovrha pokrenuta protiv Vas kako bi se naplatilo Vaše dugovanje, a ukoliko je kupac zaista uknjižen kao vlasnik nekretnine ovrha je bila pokrenuta kako bi se vjerovniku namirila tražbina koju ima prema Vašem kupcu (sada uknjiženom vlasniku nekretnine). Na temelju podataka koje ste iznijeli teško mi je zaključiti u kojoj je fazi postupak ovrhe na predmetnoj nekretnini. Ipak, ukoliko se kupac doista uknjižio na predmetnoj nekretnini te je upisan kao vlasnik, Vi kao zainteresirana treća osoba imate pravo podnijeti prigovor te tražiti da se ovrha nad predmetnom nekretninom proglasi nedopuštenom. Ovaj prigovor možete podnijeti do dovršetka ovršnog postupka. Ukoliko se ovrhovoditelj ne očituje o prigovoru ili mu se suprotstavi u propisanom roku, sud će Vas uputiti da pokrenete parnicu kako bi se ovrha nad predmetnom nekretninom proglasila nedopuštenom. U takvoj parnici također možete tražiti da se utvrdi Vaše pravo vlasništva nad predmetnom nekretninom, odnosno možete tražiti da se ugovor o kupoprodaji poništi zbog neispunjenja te da svaka ugovorna strana vrati ono što je primila. Također možete podnijeti brisovnu tužbu kojom ćete zahtijevati brisanje uknjižbe kupca te uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja, odnosno ponovni upis Vas kao vlasnika. Svrsishodnost ovog postupka ovisi o stadiju u kojem se nalazi ovršni postupak odnosno ovrha nad predmetnom nekretninom. Ukoliko se odlučite na podizanja tužbe na ispunjenje ugovora (što znači da tražite isplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene) trebat ćete zatražiti da se to zabilježi u zemljišnim knjigama (tzv. zabilježba spora) kako bi bili evidentirani u ovršnom postupku. Za Vas je sada bitno da što ranije angažirate stručnu osobu koja će Vam na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju moći savjetovati daljnje postupanje te koja će Vas zastupati u eventualnim sudskim postupcima.

Oznake: isplata, ugovor, tužba, rok
12.12.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana