Osporavanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Osporavanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Nakon smrti majke u nasljedstvo je ostala kuća u mjestu, koja je prethodno nakon rastave roditelja bila razdijeljena na 1/2 za majku i na po 1/4 na brata i mene. Međutim, majka je napravila ugovor o doživotnom uzržavanju na ime mog sina. Moj brat za to nije znao, do nedavno (ostavinska rasprava još nije zakazana), ali se usprotivio takvoj raspodjeli i prijeti da će osporiti takav ugovor na temelju toga što je moj sin na fakultetu i da se nije mogao brinuti za baku jer je 200 km daleko (U Ugovoru o doživotnom doživotnom uzdržavanju ja se spominjem samo kao majka moga sina iako živim u istom domaćinstvu). Također, osamdesetih godina prošlog stoljeća sam o svom trošku izvršila dogradnju kuće uz suglasnost roditelja, ali nikad nismo napisali nikakav sporazum. Sada mi brat također prijeti da i ta dogradnja isto upada u masu za nasljedstvo. Moje pitanje je: da li su osnovane prijetnje moga brata da ospori taj ugovor i proglasi ga ništavnim, jer je njegova želja da se kuća proda da bi otplatio svoje dugove, te da li u masu za raspodjelu ulazi i moja dogradnja? Također, budući da ta dogradnja nikad nije bila zavedena u zemljišne knjige, a na knjigama je manja kvadratura kuće da li se dijeli cijeli objekt ili samo dio zaveden u knjigama?

Vaš brat može osporavati navedeni ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su vrlo dubiozni izgledi za uspjeh u takvom sporu. Sama činjenica što je Vaš sin na fakultetu, 200 km daleko od mjesta prebivališta njegove bake (primateljice uzdržavanja) ne znači sama po sebi ništa jer nije uvjet uzdržavanja (smisao takvog ugovora) da osobe žive u istom domaćinstvu.

Nekretnina koja je bila predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju ne ulazi u ostavinsku masu, odnosno uopće nije predmetom raspravljanja u ostavinskom postupku.

Uz poštovanje,

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

11.06.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana