Oporuka i nužni dio

Oporuka i nužni dio

Suprug je oporukom prepisao svu našu imovinu na mene i naše dvoje djece. Iz prvog braka ima sina kojeg je uzdržavao, ali s kojim nije nikad bio u kontaktu. Sin je isključen iz oporuke. Koliko je ta oporuka valjana?

Sukladno Zakonu o nasljeđivanju, sinu Vašeg supruga iz prvog braka, kao nužnom nasljedniku svog oca, pripada nužni dio. Nužni dio iznosi jednu polovicu od onoga dijela koji bi mu pripao po zakonskom redu nas­­ljeđiva­­nja. Poslije smrti ostavitelja, nasljeđuju ga prije svega njegova djeca i njegov bračni drug (tzv. prvi nasljedni red) i to na jednake dijelove. To znači da bi, poslije smrti Vašeg supruga, njegovu imovinu u jednakom omjerima dijelili Vi, Vaše dvoje djece i njegov sin iz prvog braka –dakle, svatko bi imao pravo na 1/4 imovine. Obzirom da sin iz prvog braka nije obuhvaćen oporukom, njegov nužni dio iznosio pola od 1/4, odnosno 1/8 cijele imovine. Dakle, oporuka je sama po sebi valjana, no njome se ne može u cijelosti isključiti sin iz prvog braka, jer on u svakom slučaju ima pravo na nužni dio.
Vaš suprug mogao je svog sina isključiti iz nasljedstva samo ako je on teže povrijedio zakonske ili moralne obveze prema svom ocu, počinio teže kazneno djelo prema njemu ili njegovom bračnom drugu, djetetu ili roditelju, ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili ako se odao neradu ili nepoštenu životu. Međutim, Vaš suprug morao je u oporuci jasno i izričito očitovati svoju volju da nekoga isključi te navesti razlog za isključenje, koji mora postojati u vrijeme isključivanja. Također, u ostavinskom postupku moguće je dokazivati da sin iz prvog braka nije dostojan za nasljeđivanje, no u pitanju je dugotrajna parnica.
Zaključno, ukoliko Vaš suprug (iz Vašeg pitanja nije jasno je li živ ili je već u toku ostavina) želi isključiti sina iz prvog braka, može sklopiti ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. Imovina obuhvaćena tim ugovorima ne ulazi u ostavinu, odnosno ne dijeli se između nasljednika.

11.11.2007.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana