Općina prenamijenila zemljišta u poljoprivredna

Općina prenamijenila zemljišta u poljoprivredna

Naime, 2009. naša nam je lokalna samouprava, bez našeg znanja i bez da nas je obavijestila o tome, prenamijenila dva naša građevinska zemljišta u poljoprivredna. Ukupna površina tih dvaju zemljišta (koja su na različitim lokacijama, ali oba graniče sa zelenim pojasom koji je u vlasništvu Općine) je oko 2000 m2, što nam se nikako ne čini zanemarivo. Ako uzmete u obzir cijenu građevinskog i cijenu poljoprivrednog zemljišta, računica je jasna. Osjećamo se opljačkano i zanima nas zar je doista moguće da nam se to može sasvim legalno napraviti? Pisali smo Ministarstvu, no oni su odgovorili da je to u nadležnosti lokalne samouprave (u našem slučaju Općine). Prije obraćanja Ministarstvu, pisali smo, naravno, i Općini i to opetovano - ali bez odgovora. Iščitali smo Ustav i Zakon o prostornom uređenju i gradnji te Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Možete li nam, molim Vas, nešto savjetovati, otkuda krenuti, na što se možemo pozvati, kome se žaliti? Možemo li to ikako povezati s urbanom komasacijom (nisam baš sigurna da mi je potpuno jasno što je to..)?

Budući je (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji koji je bio na snazi 2009. godine) prostorno uređenje (i) u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, nije sporno njihovo pravo da to čine, no (o prijedlogu prostornog plana) morala je biti provedena javna rasprava (objavljena u službenog glasilu, dnevnom tisku i(li) na lokalno uobičajeni način oglašavanja), kao i jedno ili više javnih izlaganja, a Vi ste tijekom te javne rasprave imali mogućnost izvršiti uvid u prijedlog prostornog plana, te postavljati pitanja i iznositi primjedbe, a što je sve trebalo biti sadržano u izvješću o javnoj raspravi, a prostorni plan nakon cijelog propisanog ppstupka na kraju je donijelo gradsko (općinsko vijeće). U slučaju da je sve provedeno lege artis, nemate nikakve druge mogućnosti, osim Vašoj jedinici lokalne samouprave predložiti izmjenu prostornog plana, a gradonačelnik (načelnik općine) dužan je najmanje jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izmjenu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna. Urbana komasacija je nešto drugo (postupak spajanja građevnih čestica u jednu cjelinu i njezina podjela na građevne i druge čestice s prostornim planom u skladu s detaljnim planom uređenja na području komasacije uz istodobno sređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na tom zemljištu s ciljem podjele građevnih čestica vlasnicima tog zemljištarazmjerno njegovoj površini i jedinici lokalne samouprave za potrebe površine javnih namjena), te nema veze s ovim Vašim konkretnim slučajem.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

10.12.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana