Nasljedstvo i plaćanje poreza

Nasljedstvo i plaćanje poreza

Poštovani, Od ujaka smo brat i ja naslijedili nekretninu. Zanima me: 1) plaća li se posebno porez na zemljište i posebno na građevinu koja je izgrađena na toj zemlji? Npr. na čestici zemlje od 250 m2 je izgrađen poslovni prostor od 93 m2. Plaćam li porez na česticu zemlje za svih 250 m2 ili samo onaj dio koji se dobije kada se odbije površina poslovnog prostora? 2) ako sam ja vlasnik prizemlja, a brat prvog kata pripada li čestica zemlje na kojoj se nalazi prizemlje samo meni ili je dijelimo ja i brat po pola? 3) u zakonu o prometu o nekretninama VI porezna oslobađanja članak 11. stavak 6. piše : "osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva su oslobođene poreza. Većina naslijeđenih nekretnina se još uvijek vodi u zemljišniku kao društveno vlasništvo." Znači li to da je ono oslobođeno plaćanja poreza. P.S. još od 2007 postoji sudsko rješenje da se društveno vlasništvo prebaci na mojeg pokojnog ujaka, ali u ZK-u u 7 godina to još nisu napravili.

1) Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine, pa ćete, prema tome, platiti porez na promet nekretnina u iznosu od 5 % od tržišne vrijednosti (cjelokupne) nekretnine, koju vrijednost će procijeniti (utvrditi) Porezna uprava.

2) S obzirom da u hrvatskom pravnom sustavu vrijedi načelo pravnog jedinstva nekretnine (superficies solo cedit), znači da ćete Vi i brat biti suvlasnici zemljišta u istom razmjeru u kojem ste suvlasnici zgrade na tom zemljištu (nije moguće da ste Vi, zato što ste vlasnik prizemlja, ujedno i vlasnik (cijelog) zemljišta).

3) Budući da Vi nasljeđujete pravo korištenja nekretnina svojeg pokojnog ujaka, Vi ćete platiti porez na promet nekretnina u odnosu na naslijeđene nekretnine (odnosno pravo korištenja nekretnine), jer su kod nasljeđivanja oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina samo bračni drug, potomci, preci, posvojitelji i posvojenici ostavitelja, ali ćete biti oslobođeni plaćanja poreza prilikom pretvorbe prava korištenja u pravo vlasništva nekretnine (kao što bi, uostalom, bio oslobođen i Vaš ujak).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

Oznake: nasljedstvo, porez
30.04.2013.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana