Nasljeđivanje stana i ostavinski postupak

Nasljeđivanje stana i ostavinski postupak

Moja majka je 1975 god. dobila od firme u kojoj je radila, na korištenje dvosobni stan i to kao samohrana majka (ja sam joj jedino dijete). Taj stan u kojem i danas živimo, majka je početkom 90-ih otkupila i još ga uvijek otplaćujemo. Stan se vodi na nju kao vlasnika. Nedugo nakon što je stan dobila na korištenje, počela je živjeti sa nekidan preminulom muškom osobom u vanbračnoj zajednici (nisu se nikada vjenečali). Pokojnik, po našem saznanju ima jednog sina sa kojim nikada nije bio u kontaktu. Moje pitanje je sljedeće. Da li ostavinskim postupkom koji bi se ovih dana trebao održati, sin pokojnika kojeg nismo nikada upoznali a ni on sam, može dobiti u nasljeđe dio stana, jer za života pokojnika nismo nikada radili neki dokument kojim bi se meni osobno darovao stan. I da li pokojnik ima kakva prava za nasljeđe tog istog stana, pošto ga je moja majka dobila od firme kada se još nisu poznavali.

S obzirom na trenutno stanje u zemljišnim knjigama (navodite da je Vaša majka upisana kao vlasnik), navedeni stan neće biti predmet ostavinskog postupka iza pok. izvanbračnog supruga Vaše majke.

Teoretski postoji mogućnost se njegov sin pojavi u ostavinskom postupku i zahtijeva da i taj stan (odnosno suvlasnički dio stana) bude predmet ostavinskog postupka, u kojem slučaju je javni bilježnik dužan prekinuti ostavinski postupak i uputiti sina ostavitelja da pokrene parnični postupak radi utvrđenja navedenog prava. Naime, prema čl. 299 st. 1 (tada važećeg) Zakona o braku i porodičnim odnosima imovina stečena radom muškarca i žene u izvanbračnoj zajednici koja je trajala duže vremena smatra se njihovom zajedničkom imovinom. U takvom potencijalnom parničnom postupku Vaša majka bi trebala dokazati da je stan stekla (otkupila) vlastitim novčanim sredstvima, a ne novcem pok. ostavitelja, odnosno ne onim novcem koji je stečen radom ili potječe iz te imovine.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

10.04.2015.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana