Nasljeđivanje obiteljske kuće

Nasljeđivanje obiteljske kuće

Poštovani, molim za savjet. Živim na otoku i imam samo sestru koja se odselila 2000.g. Kuća u kojoj smo stanovali je prodana, u međuvremenu je kupljen teren na kojem je otac započeo sa gradnjom nove kuće, točnije prizemlja. 2003. sam se zaposlio u firmi te sam uz kredit i svoj privatni posao sudjelovao i ja izgradnjom iste, napravljeno je 5 apartmana za iznajmljivanje kao i stan za roditelje i mene. Sestra nije sudjelovala financijski, ali sada ona traži 50 posto kuće. Što mogu napraviti? Kako postupiti? Mogu li napraviti ugovor za doživotno ili dosmrtno uzdržavanje?

U slučaju da su (nova) kuća i apartmani upisani na roditelje kao (su)vlasnike, možete s roditeljima sklopiti ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Učinak tih ugovora je isti, samo što je razlika u trenutku stjecanja prava vlasništva. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju pravo vlasništva steći ćete nakon smrti roditelja, dok ćete kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanja pravo vlasništva steći odmah nakon sklapanja ugovora (ili u roku koji je određen ugovorom) i upisa u zemljišne knjige. Na taj način te nekretnine neće biti predmet nasljeđivanja i sestra neće moći steći pravo vlasništva na tim nekretninama. Napominjem da i za jedan i za drugi ugovor vrijedi stroga forma - moraju biti sklopljeni u pisanom obliku i ovjereni od suca nadležnog suda ili potvrđeni (solemnizirani) po javnom bilježniku ili sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta.
Moguće i da roditelji Vama navedene nekretnine oporučno ostave, ali u tom slučaju Vaša sestra može tražiti nužni dio (polovica onog dijela koji bi joj pripadao po zakonu - dakle, ako ste Vaša sestra i Vi jedini nasljednici, njoj bi po zakonu pripalo 1/2, a nužni dio iznosi 1/4).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

09.01.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana