Načelo povjerenja u zemljišne knjige

Načelo povjerenja u zemljišne knjige

Kupio sam zemljište sa čistim zk izvatkom 1/1 vlasničkim listom prijašnjeg vlasnika. Netko od njegove rodbine je sada shvatio da bi i oni trebali dobiti dio kolača pa su pokrenuli tužbu za tim zemljištem. Ja sam predao papire prije par mjeseci za dobivanje građevinske dozvole. Mene zanima što ako oni dobiju parnicu za dijelom zemljišta?. Hoću li ja morati dati dio zemljišta ili prijašnji vlasnik treba izdvojiti dio novca od prodaje i dati njima? Koji je daljnji scenarij u takvim situacijama? I zanima me ako se stavi plomba na zemljište, smijem li ja ako dobijem dozvolu za gradnju graditi neovisno o ishodu?

Za potpuni odgovor na Vaše pitanje potrebni su prije svega podaci na kojem pravnom temelju rodbina prodavatelja temelji svoje potraživanje prema njemu (povreda nužnog nasljednog dijela, naknadno pronađena oporuka sadržajno različita od prethodne tužba za brisanje radi nevaljanog upisa, prijašnji sporazumi drugačijeg sadržaja i sl.) Nadalje, obzirom da ste pokrenuli postupak dobivanja građevinske dozvole, pretpostavljamo da ste sada upisani kao vlasnik predmetne nekretnine. Potrebno je istaknuti kako se, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, smatra da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje nekretnine, pa tko je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, ne znajući da ono što je u njih upisano nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnog stanja, uživa glede toga stjecanja zaštitu prema odredbama tog zakona. To je zove načelo povjerenja u zemljišne knjige. Ukoliko je prodavatelj bio upisan kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama, prije svega štiti Vas gore navedeno načelo povjerenja u zemljišne knjige, te, ukoliko ste postupali u dobroj vjeri, stječete nekretninu kao od njezina vlasnika, iako osoba upisana u zemljišne knjige (u Vašem slučaju prodavatelj) to zaista nije bila, te ako Vam upis ne bude izbrisan zbog nevaljanosti. Vezano za navedeno brisanje, ukoliko je upis prodavatelja bio nevaljan, rodbina može tužbom zahtijevati brisanje Vašeg upisa i to u roku 3 godine od kada je zatražen upis prodavatelja u zemljišne knjige, no ako su o tom upisu bili uredno obaviješteni, onda mogu zahtijevati takvo brisanje samo ako su u roku za žalbu zatražili zabilježbu da je taj upis sporan i odmah, a najkasnije uroku od 60 dana od isteka roka za žalbu, podnijeli tužbu protiv onih koji su osporenim upisom stekli pravo, odnosno protiv Vas. Ukoliko rodbina nije u navedenim rokovima podigla tužbu za brisanje, ne može je više podnijeti zbog proteka zakonskih rokova. U slučaju da rodbina uspije s gore opisanom tužbom za brisanje (a kuća još nije izgrađena), bili biste suvlasnici tog zemljišta s rodbinom, te bio od prodavatelja mogli tražiti naknadu štete (dio kupoprodajne cijene s kamatama, troškove ishođenja građevinske dozvole, ulaganja u nekretninu i sl.). Također, u tom bi slučaju mogli raskinuti kupoprodajni ugovor te tražiti povrat sveukupne cijene i druge gore navedene troškove. U slučaju da u međuvremenu na zemljištu izgradite kuću, a rodbina dobije dio zemljišta na kojem je kuća izgrađena, trebali bi postići dogovor s njima (npr. da ih isplatite, ili da oni isplate Vas), a posebnom tužbom bi mogli od prodavatelja potraživati naknadu štete zbog nastale situacije. Također, rodbina može odabrati i drugi put te tužiti prodavatelja i tražiti od njega da im isplati njihov udio od kupoprodajne cijene koju je primio od Vas, u kojem slučaju ta tužba nema utjecaja na Vaše vlasništvo, eventualno bi bili pozvani kao svjedok u sudskom postupku protiv prodavatelja. Plomba tj. zabilježba spora onemogućava daljnji valjani prijenos prava vlasništva nekretnine, no ukoliko ishodite dozvolu možete pristupiti gradnji, navedena zabilježba ne sprečava gradnju. Ipak, savjetujemo Vam da prije gradnje angažirate stručnu osobu, kako bi izvidjeli o kakvom se sporu radi, a radi izbjegavanja mogućih gore opisanih situacija.

27.11.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana