Može li se napraviti darovni ugovor sa zdravstveno...

Može li se napraviti darovni ugovor sa zdravstveno...

Može li se napraviti darovni ugovor sa zdravstveno nesposobnom osobom (79 godina), koja je nepismena i nije svjesna sto čini tim dar. ugovorom. U ovom slučaju se radi o mojoj pokojnoj majci koja je odvedena da otiskom prsta daruje svu imovinu sestri i njezinom muzu koji također dolazi pred javnog bilježnika u svojstvu svjedoka kod utvrđivanja identiteta kao i drugi svjedok žena koja je primala dobru naknadu za pomoć u kući (obilazeći moju pokojnu majku). Majka je bila u takvom zdravstvenom stanju da na momente nije poznala svoje rođeno dijete, da nije znala kad treba ići na WC. Darovni ugovor je sestra tajila od mene koji sam morao otici u drugu zemlju 1993. i nakon dva mjeseca po odlasku sestra pravi darovni ugovor za koji saznajem tek ove godine kad sam došao da isto provjerim. Uz darovni ugovor nema dokumenta nalaza od doktora, a uz ugovor je priložena punomoć pisana 1995. koju je sestra tražila od mene jer je pisana u svrhu nepodignute penzije pokojne majke koja je pristigla dok je majka bila živa. Decidirano sam naglasio u koju svrhu dajem punomoć jer je to tražio poštar koji dostavlja penzije. Punomoć je bila neovjerena. Imam li pravo žalbe kao i poništenja ovog darovnog ugovora te prava na nužni dio?

Javni bilježnik prilikom ovjere potpisa utvrđuje da li je osoba svjesna, odnosno zna li kome i što daruje. U slučaju da javni bilježnik utvrdi da je osoba svjesna, nema nikakve zapreke da se ovjeri potpis darovatelja, u ovom slučaju Vaše pok. majke. Nadalje, ugovor se može potpisati i na način da darovatelj umjesto potpisa otisne palac (ili drugi prst), i to se radi u slučaju kada osoba koja potpisuje nije u stanju potpisati dokument (npr. ne može držati olovku ili je u pitanju invaliditet), ili je ta osoba nepismena Stoga činjenica da je na ugovor otisnut otisak prsta ne utječe na njegovu valjanost. Darovnom ugovoru ne prilaže se liječnička dokumentacija, niti je javni bilježnik dužan provjeravati takvu dokumentaciju. Nadalje, iz Vašeg pitanja ne proizlazi u koju je svrhu darovnom ugovoru priložena Vaša punomoć-to bi trebalo pisati na samoj punomoći. Vezano za mogućnost pobijanja darovnog ugovora, takav se ugovor može pobijati iz općih razloga nevaljanosti ugovora. Nevaljanost ugovora obuhvaća dvije kategorije: ništetni i pobojni ugovori. Ništetni ugovori protivni su Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva, ili imaju druge mane volje poput npr. poslovne nesposobnosti stranaka, nesporazuma prilikom izjave volja, nepostojanja propisane forme itd. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba, te to pravo na isticanje ništavosti ne zastarijeva. Za razliku od ništetnih, ugovor je pobojan kada je pri njegovom sklapanju bilo mana volje, ili ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna te kada zakon to određuje. Rok za pobijanje je jedna godina od dana saznanja za razlog pobojnosti, a najviše tri godine od dana sklapanja ugovora. Iz navedenog slijedi da je rok za pobijanje istekao ukoliko se radi o pobojnom ugovoru, no ne i ukoliko se radi o ništetnom ugovoru. Preporučujemo Vam da se obratite stručnoj osobi koja će utvrditi da li ugovor ima nedostatke koji bi ga učinili ništetnim (npr. da je protivan moralu obzirom da je Vaša sestra koristeći teško zdravstveno stanje Vaše majke, istu navela da učini nešto protiv njene volje), te eventualno sastaviti tužbu radi utvrđenja ništavim tog ugovora. Nadalje, Vi imate pravo na nužni nasljedni dio iza Vaše majke. U slučaju da još uvijek traje ostavinska rasprava iza Vaše majke, Vi možete tražiti uračunavanje dara ukoliko je povrijeđeno Vaše pravo na taj nužni dio. Također, Vi možete tražiti i prekid ostavinskog postupka (ukoliko on još uvijek traje) obzirom da je sporan sastav ostavine odnosno vrijednost nužnog nasljednog dijela, nakon čega Vas (ili Vašu sestru) tijelo koje vodi ostavinski postupak može uputiti u parnicu u kojoj možete osporavati darovni ugovor. U slučaju da je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, postoji mogućnost ponavljanja tog postupka, posebno ukoliko niste bili uredno pozvani na ostavinsku raspravu. Ukoliko rješenje nije postalo pravomoćno, imate pravo žalbe. U svakom slučaju, možete podići tužbu na utvrđenje ništavim ugovora o darovanju, a ukoliko bi Vašem zahtjevu bilo udovoljeno, nekretnina bi ponovno postala vlasništvo Vaše pok. majke, te bi onda trebalo pokrenuti postupak naknadno pronađene imovine. Obzirom na složenost postupka, preporučamo da se svakako obratite stručnoj osobi koja će nakon pregleda dokumentacije utvrditi koji pravni put odabrati.
12.08.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana