Mojoj mami je prošle godine vraćen u vlasništvo...

Mojoj mami je prošle godine vraćen u vlasništvo...

Mojoj mami je prošle godine vraćen u vlasništvo denacionaliziran poslovni prostor. Njega je posljednjih 40 godina koristio (najam od grada) jedan obrt. Vlasnica obrta nema novaca za otkup navedenog poslovnog prostora, pa bi ga prema Rješenju morala isprazniti do kolovoza ove godine. Međutim, ona kao uvjet za iseljenje traži naknadu sredstava uloženih u prostor koji je koristila. Radi se o troškovima ugradnje centralnog grijanja. Kako je isto ugrađeno prije 35 godina, te ne postoje više računi kao dokaz koliko je uloženo u tu investiciju, vlasnica navodi cijenu koštanja bez ikakve potkrijepe, a koja je daleko od realne. Mora li potražiteljica potkrijepiti svoja traženja (s obzirom da su radovi davno obavljeni, vjerojatno vještačenjem sudskog vještaka) Ili je dovoljno da potraži bilo koji iznos, a moja mama tada uzme vještaka (ako se ne slaže s njenom procjenom) kako bi eventualno osporila traženi iznos?

<ul><li>Ako sam dobro razumjela Vaše pitanje, doneseno je rješenja koje određuje da vlasnica obrta mora isprazniti prostor vraćen u vlasništvu Vaše majke te se ista na navedeno rješenje žali i potražuje određeni iznos kao naknadu za svoja ulaganja. Vlasnica obrta ne može svoje potraživanje postaviti paušalno, odnosno mora dostaviti dokaze na kojima temelji svoje potraživanje. Nadležno tijelo, odnosno ako sa svojim zahtjevom bude upućena u parnicu, tada sud, zatražiti će da ista predujmi troškove vještačenja. Vještačenje u ovom slučaju izgleda kao jedini način da se utvrdi osnovanost njezinog potraživanja. Ako vještačenje odredi sud po službenoj dužnosti, sud će biti taj koji će odlučiti da li će troškove predujmiti jedna strana u potpunosti ili obje strane u jednakim dijelovima. Tko će na kraju snositi troškove vještačenja ulaganja u nekretninu ovisit će o ishodu postupka. Naime, ako vlasnica obrta izgubi postupak, snositi će sve troškove koje je imala druga strana, a ako Vaša majka izgubi postupak, ona će snositi troškove. </li></ul>
04.07.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana