Koji model odabrati za uknjižbu vlasništva?

Koji model odabrati za uknjižbu vlasništva?

Općinski građanski sud u Zagrebu odbio je prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine (stan u Utrini) s obrazloženjem da predlagatelj kao posljednji stjecatelj vlasništva nije dokazao neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnih prednika do sebe (pravni slijed). U međuvremenu je predlagatelj došao u posjed kupoprodajnog ugovora (1988.) kojim je prvi vlasnik prodao stan drugom vlasniku (predlagatelj je treći u nizu) čime dokazuje „pravni slijed“. Je li predlagatelju bolje odgovoriti žalbom na rješenje Općinskog građanskog suda (koji je odredio brisanje plombe) ili mu je bolje poslati novi prijedlog za uknjižbu prava vlasništva nad nekretninom s pribavljenim dokumentima?

<ul><li>Na rješenje zemljišnoknjižnog odjela kojim Vam se odbija uknjižba prava vlasništva možete uložiti žalbu u roku od 15 dana od kada Vam je navedeno rješenje dostavljeno. Ukoliko žalbeni sud usvoji Vašu žalbu, odrediti će da se upiše Vaše vlasništvo nad stanom sa datumom kada ste podnijeli prijedlog za upis (koji Vam je najprije bio odbijen).</li><li>Na žalost, obzirom da se u žalbi ne mogu iznositi nove činjenice niti prilagati nove isprave skoro je sigurno da će drugostupanjski sud odbiti Vašu žalbu. Time ćete nepotrebno izgubiti dosta vremena, zajedno sa gubitkom prvenstvenog reda (datum kada ste podnijeli prijedlog za upis).</li><li>Stoga Vam preporučam da što ranije podnesete novi prijedlog za uknjižbu prava vlasništva nad nekretninom sa svim dokumentima. </li><li></li></ul>

03.12.2007.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana