Kako u postupku razvoda vratiti ono što sam uložio u zajednički stan?

Kako u postupku razvoda vratiti ono što sam uložio u zajednički stan?

U postupku sam razvoda od supruge. Imamo stan koji smo kupili za vrijeme trajanja braka u Poljskoj gdje smo i otišli živjeti te dobili jedno dijete. Ja sam prodao svoj stan koji sam kupio prije braka, te sam sav novac uložio u kupnju stana u Poljskoj, ali kako nam nije bilo dovoljno, morali smo podići kredit i dodati još nešto novaca. Što da radim u postupku razvoda, kako da tražim novac koji sam uložio u stan, a koji sam imao od prodaje svog vlastitog stana koji nije bio bračna stečevina? Ima li šanse da vratim svoj novac? Prema kojem pravu se vrši parnica raspodjele imovine?

Prema čl. 36 Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, za imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države koje su državljani, a ako su bračni drugovi državljani različitih država, mjerodavno je pravo države u kojoj imaju prebivalište. Za slučaj da bračni drugovi nemaju zajedničko državljanstvo ni prebivalište u istoj državi, mjerodavno je pravo države u kojoj su imali posljednje zajedničko prebivalište. Pod uvjetom da se primjenjuje hrvatsko pravo i da Vi u eventualnom sudskom postupku dokažete da ste vlastitu imovinu (koja ne predstavlja bračnu stečevinu) uložili u kupnju zajedničkog stana, postali biste suvlasnik nekretnine u većem omjeru, nego Vaša supruga (jer bi se utvrdilo u kolikom je omjeru za kupnju stana sudjelovao Vaš novac od vlastite imovine u odnosu na dio novca koji je osiguran kreditom (koji dio novca predstavlja bračmnu stečevinu) - npr. ako stan vrijedi 100, a Vi ste uložili 50, dok je kreditom namaknuto još 50, Vi biste postali suvlasnik 3/4 stana, a supruga suvlasnik 1/4 stana).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

10.09.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana