Kako podijeliti bračnu imovinu?

Kako podijeliti bračnu imovinu?

Molim Vas odgovor kako se može podjeliti bračna imovina nakon rastave braka. Naime, imam kuću na kojoj su uknjižena dva stambena kredita. Također imam kuću na parceli gdje sam srušila staru kuću mojih roditelja i napravila novu iz sredstava kredita. Imam dva stambena kredita koji glase na moje ime i ja ih otplaćujem od svoej plaće. Zanima me ako podjelimo suprug i ja imovonu da njemu pripadne jedna kuća, na koji način se može definirati odnosno obavezati supruga da preuzme plaćenje i jednog kredita s obzirom da on to ne želi (oba stambena kredita su cca rate po 3.000 kn mjesečno i vrijednost obiju nekretnina je podjednaka.

Imovinskopravne odnose nakon prestanka braka možete urediti sporazumno (sklapanjem ugovora) s Vašim bivšim suprugom, te u tom slučaju, imajući u vidu slobodu uređivanja obveznih odnosa, može se odrediti da jedna kuća pripadne Vašem bivšem suprugu te da on ima obvezu otplaćivanja jednog kredita (odnosno, obvezu isplate Vama mjesečno novčanog iznosa koji odgovara rati kredita). U slučaju da nema mogućnost sklapanja sporazuma, imovinski odnosi (bivših) bračnih drugova mogu se urediti u sudskom postupku, koji jedan od bivših supružnika pokrene.

Pri tome treba imati na umu da je bračna stečevina imovina koji su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, a da su bračni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, osim ako nije drukčije ugovoreno. S druge strane, vlastita imovina je imovina koju bračni drug ima u vrijeme sklapanja braka, kao i ona imovina koju stekne za vrijeme trajanja braka na pravnom temelju različitom od rada (npr. darovanje, nasljeđivanje i sl.).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

13.10.2016.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana