Kako osigurati vlasništvo?

Kako osigurati vlasništvo?

Štovani, zajedno sa majkom vlasnik sam kuće na moru. Imam još dva polubrata iz majčinog prvog braka a kuća je ostavština moga oca. Što i kako bi trebao dogovoriti sa majkom da mi nakon njene smrti ostane njena polovina bez da braća imaju pravo vlasništva. Radio sam određena ulaganja u kuću, imam valjne račune za to i htio bih nastaviti sa ulaganjima ali da sam siguran da će kuća biti moja. Hvala

Vi možete sa Vašom majkom sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, u kojem slučaju njezina polovina nekretnine neće ući u ostavinsku masu, odnosno Vaša polubraća je neće moći naslijediti. Razlika u ta dva ugovora je u tome da, u slučaju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, na Vas odmah prelazi vlasništvo nekretnine, a u slučaju ugovora o doživotnom, to vlasništvo prelazi tek nakon smrti Vaše majke. Nadalje, u takvim ugovorima potrebno je naznačiti da ćete zauzvrat Vi ulagati i održavati njen dio nekretnine, odnosno druge usluge koje činite za svoju majku (financijska i druga vrsta pomoći). Savjetujemo Vam da se radi sastavljanja tog ugovora obratite stručnoj osobi. U slučaju da ne sastavite takav ugovor, ili da Vaša majka sastavi oporuku kojoj sve ostavlja Vama, Vaša polubraća mogu tražiti svoj nužni nasljedni dio. Također, kada bi Vaša majka sada darovala Vama dio nekretnine, Vaša polubraća bi mogla u ostavinskom postupku istaknuti da je povrijeđen njihov nužni nasljedni dio i tražiti povrat tog dara ostavinsku masu. Nadalje, u svezi ulaganja, Vi imate pravo na povrat uloženih sredstava u tuđu nekretninu, što se može tražiti u roku od 5 godina nakon izvršenih ulaganja, nakon čega nastupa zastara tog potraživanja. Takav se povrat može tražiti sudskim putem i to tužbom za isplatu, a za što je naravno potrebno predočiti i odgovarajuće dokaze (račune i sl.).

24.06.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana