Ispravak rješenja o nasljeđivanju

Ispravak rješenja o nasljeđivanju

Radi se o ostavinskoj raspravi iza mog pokojnog oca i problemu oko upisa prava vlasništva u zemljišne knjige. Moj pokojni otac bio je jedan od suvlasnika zemlje u Gračanima, Zagreb, određenog ZK ul. koji ima više KČ za što postoji pravomoćno rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Zagrebu, iz 2002.g. kojim se nalaže ZK odjelu istog suda uknjižba prava vlasništva. ZK odjel Općinskog suda u Zagrebu po ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu odbio je upis prava vlasništva rješenjem 2008.g. iz razloga što navedeno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Zagrebu, iz 2002.g. ne sadrži površine i točan opis KČ te što se greškom navodi jedna KČ koja nije dio navedenog ZK ul.. Prikaz ZK ul. kao e-izvadak sadrži sve što se traži da bi se mogla izvršiti uknjižba prava vlasništva. (Pod navedenim ZK ul. nalaze se uz navedene KČ i dvije KČ koje se ne spominju u Rješenju o nasljeđivanju Općinskog suda u Zagrebu!?) Na Zemljišno knjižnom odjelu u Zagrebu rečeno mi je da treba zatražiti ispravak navedenog rješenja o nasljeđivanju kako bi se mogla izvršiti uknjižba vlasništva. Ako sam dobro razumio rečeno mi je, da ispravak može zatražiti javni bilježnik, prilikom dostave zemljišno knjižnom odjelu pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju po okončanju ostavinskog postupka iza moga oca, a što je dužan učiniti sukladno Zakonu o nasljeđivanju, Članak 228. Upisi u zemljišnoj knjizi i predaja pokretnih stvari. Javni bilježnik koji vodi ostavinski postupak iza mog pokojnog oca, kazao mi je da neovisno o postojećem pravomoćnom rješenju kojim je moj otac suvlasnik navedenog zemljišta, isto će obzirom da iz gore opisanih razloga nije upisano u zemljišne knjige biti evidentirano kao izvanknjižno vlasništvo, te da se za ispravak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iz 2002.g. obratim Općinskom sudu. Obzirom da se radi o više suvlasnika upitno je i da li ću ja bez njihove suglasnosti uopće moći pokrenuti postupak ispravka očitih propusta Općinskog suda glede opisa i navođenja KČ iz ZK ul. Molim odgovore na sljedeća pitanja koja proizlaze iz gore navedenog. 1. Da li je nepokretna imovina (zemljište) za koje postoji pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, ali koje zbog propusta suda nije uknjiženo u ZK, izvanknjižno vlasništvo ili neka druga “viša“ kategorija (obzirom da ipak imam pravomoćno rješenje a ne npr. samo kupoprodajni ugovor)? 2. Kako pravomoćno rješenje iz 2002.g. nije provedivo zbog očitih grešaka, drugim riječima nije jasno opisano čega je moj otac bio suvlasnik mogu li ja u ostavinskom postupku iza mog oca uopće definirati svoje nasljedstvo glede te predmetne imovine? 3. Kako dalje postupiti? Da li ja moram pokrenuti ispravak kod Općinskog suda ili može javni bilježnik uz dostavu rješenja zatražiti ispravak opisa i navođenje KČ sukladno predmetnom ZK ul. a koji je definiran u Zemljišnim knjigama.

Potrebno je da podnesete prijedlog nadležnom sudu (sudu na čijem je području ostavitelj - Vaš otac u vrijeme smrti imao prebivalište) za ispravak rješenja o nasljeđivanju iza Vašeg pok. oca. Sud će nakon zaprimanja Vašeg prijedloga dostaviti cjelokupni predmet javnom bilježniku koji je vodio ostavinski postupak iza Vašeg pok. oca (kao povjerenik suda).

Nakon što javni bilježnik donese rješenje o ispravku rješenja o nasljeđivanju i nakon što to rješenje o ispravku postane pravomoćno, javni bilježnik dužan je navedeno rješenje s klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti, zajedno s rješenjem o nasljeđivanju s iskazanom istom klauzulom, dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu suda, radi provedbe upisa u zemljišne knjige.

U ovom trenutku Vi ste, bez obzira što rješenje o nasljeđivanju nije provedeno u zemljišnim knjigama, suvlasnik predmetne nekretnine jer u času ostaviteljeve smrti nasljednik stječe nasljedno pravo i na Vas kao nasljednika po sili zakona prelazi ostavina umrle osobe. U tom smislu rješenje o nasljeđivanju ima deklaratorni karakter, ali, bez obzira na navedeno, preporučam Vam da upišete svoje nasljedno pravo (pravo suvlasništva nekretnine) u zemljišne knjige, poduzimanjem gore opisanih koraka.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

 

04.02.2015.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana