Ima li majka pravo tražiti dio u kući koju mi je otac darovao?

Ima li majka pravo tražiti dio u kući koju mi je otac darovao?

Otac mi je darovao svoje 3/4 kuće 2005. godine (1/4 je bila u vlasništvu mog strica, od kojeg sam ja to otkupila 2010. godine da se to suvlasništvo riješi). Moj otac je sada umro i moja mama traži dio/pravo u mojoj kući, iako ona nikad nije bila vlasnik, već samo moj otac. Stvar je u tome da smo mi mojim roditeljima pomagali novčano već 20 godina, (od toga imamo neke papire od banke na koju smo slali novce, ali većinom smo im davali novce na ruke). Postoji dokument potvrđen od javnog bilježnika, da imaju pravo biti u kući do svoje smrti, a i mi ne živimo zajedno tako da ona ima kuću na raspolaganju za sebe. Imam i neslužbeni dokument gdje je otac, 2001. godine, napisao da on meni poklanja kuću, s potpisom i oca i majke (mada ona nije vlasnik), znači slagala se s time. Ima li mama pravo tražiti dio u kući koja je moje vlasništvo 1/1, koje sam stekla darovnim ugovorom i otkupljivanjem? I što napraviti, ako ona stvarno preda predmetna sud, koja mi prava imamo? Mama je naslijedila očevu mirovinu.

Ukoliko navedena nekretnina ne predstavlja bračnu stečevinu Vaših roditelja (da nije stečena njihovim radom za vrijeme trajanja bračne zajednice Vaših roditelja ili da ne potječe iz te imovine), dakle, ako je Vaš otac 3/4 suvlasničkog dijela nekretnine koje Vam je darovao stekao na nekom drugom pravnom temelju, npr. nasljeđivanjem od svojih roditelja, tada Vaša majka nema nikakvih prava na nekretninu.  U odnosu na 1/4 suvlasničkog dijela nekretnine koju ste Vi kupili od Vašeg strica, Vaša majka nema u svakom slučaju nikakvih prava.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

26.08.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana