Greška u kupoprodajnom ugovoru, a prodavatelj preminuo

Greška u kupoprodajnom ugovoru, a prodavatelj preminuo

Sredinom prošle godine kupio sam stan čiji su suvlasnici jedan gospodin i njegova majka u omjeru 1/2:1/2. Kako je gospođa bila u godinama, sin je dobio njenu punomoć da obavi sve potrebne poslove oko kupoprodaje. Kupoprodajni ugovor smo potpisali i na temelju tog ugovora mi je odobren kredit banke za kupnju stana, te je iznos isplaćen prodavateljima. Međutim, kad smo trebali potpisati tabularnu izjavu, uočeno je da se broj zemljišne čestice naveden na punomoći razlikuje od onog koji je naveden u kupoprodajnom ugovoru. U ugovoru je naveden ispravan broj, a na punomoći je jedna znamenka krivo upisana. Kako su to uspjeli previdjeti u banci, ni meni nije jasno. Nažalost, u međuvremenu je gospođa preminula te nema mogućnosti da ona ponovno potpiše punomoć/tabularnu izjavu. Na koji način mogu ostvariti upis?

Najjednostavniji način je da u ostavinskom odjelu nadležnog suda pronađete rješenje o nasljeđivanju poslije prodavateljice i zatražite presliku (obavezno s klauzulom pravomoćnosti). Zatim s nasljednicima sklopite aneks glavnom ugovoru u kojem će nasljednici izdati tabularnu izjavu i ujedno ispraviti broj čestice u punomoći (koja je vrlo vjerojatno sastavni dio kupoprodajnog ugovora). Ukoliko ne možete postići dogovor s nasljednicima, ili gruntovnica odbije provesti upis prava vlasništva na temelju takvog aneksa, možete tužiti sve nasljednike. Tužbenim zahtjevom tražite da Vas se na temelju kupoprodajnog ugovora proglasi nositeljem pravne osnove za stjecanje vlasništva (utvrđenje prava vlasništva) te da Vam tuženik (u ovom slučaju svi nasljednici knjižnog prednika) preda tabularnu ispravu, koju će u suprotnome zamijeniti presuda. Također umjesto navedenog, nadležnom zemljišno knjižnom odjelu možete uputiti prijedlog za upis prava vlasništva kojemu prilažete kupoprodajni ugovor kojim dokazujete temelj izvanknjižnog stjecanja od zemljišnoknjižnog vlasnika. Podredno, a u slučaju da vaš prijedlog bude odbijen, možete priložiti i prijedlog zemljišnoknjižnom sudu za provođenje izvanparničnog postupka u kojem će se utvrditi postojanje sporova između zainteresiranih stranaka te će sud, ukoliko usvoji prijedlog, provesti odgovarajuće upise i narediti njihovu provedbu. U suprotnom će sud, zavisno od toga je li prijedlog prihvatio ili odbio, jednu od stranaka uputiti u parnicu. U svakom slučaju, na temelju kupoprodajnog ugovora može se predbilježiti pravo vlasništva (uvjetno stjecanje), a predbilježba se pretvara u uknjižbu ako se opravda (odlukom zemljišnoknjižnog suda ili presudom u parnici) u određenom roku.

11.11.2007.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana