Građevinska parcela i vlasništvo

Građevinska parcela i vlasništvo

Radi se o građevinskoj parceli. Suvlasnici su 3 osobe sa po 1/6 i jedna osoba sa 1/2 idealnog dijela. Razvrgnućem suvlasništva, dobile bi se bezvrijedne parcele za vlasnike 1/6 dijela parcele. Je li putem suda u izvanparničnom postupku moguće razvrgnuće suvlasništva (geometrijska podjela) bez pristanka suvlasnika jer se time značajno umanjuje vrijednost 1/6 parcele koja prestaje biti građevinsko zemljište jer je manja od minimalne građevinske čestice?

Iz Vašeg pitanja pretpostavljam da ste u svojstvu suvlasnika koji ne želi razvrgnuće. Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje: Zakon), suvlasnik ima pravo zahtijevati razvrgnuće ako je moguće i dopušteno, i to mu pravo ne zastarijeva. Suvlasnik može zahtijevati razvrgnuće u bilo koje doba, osim kada bi to bilo na štetu ostalih, a može i tada ako se s obzirom na okolnosti ne bi moglo razumno očekivati da će se prilike uskoro tako izmijeniti da razvrgnuće ne bi bilo na štetu drugih suvlasnika. Ukoliko suvlasnici ne pristanu na sporazumno razvrgnuće, svaki suvlasnik može u izvanparničnom postupku tražiti da sud razvrgne takvu zajednicu. Sukladno zakonu, sud u takvom postupku nekretnine dijeli geometrijski, no ukoliko takva dioba nije moguća a da se znatno ne umanji vrijednost sud će odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi a dobiveni iznos podijeli razmjerno suvlasničkim dijelovima. U konkretnom slučaju, dakle ukoliko na razvrgnuće ne pristaju svi suvlasnici, tj. Vi, svaki suvlasnik može tražiti da sud u izvanparničnom postupku provede razvrgnuće, a Vi u takvom postupku kao prigovor možete istaknuti da razvrgnuće ne može biti na štetu Vaših prava, te da bi se razvrgnućem smanjila vrijednost nekretnine. Vezano za takav prigovor, možete u izvanparničnom postupku razvrgnuća tražiti da se stvar proda na javnoj dražbi i novac podijeli sukladno suvlasničkim udjelima. U slučaju spora oko načina diobe, o istom odlučuje sud uzimajući u obzir mišljenje vještaka koje on ima dati po objektivnim kriterijima urednog gospodarstvenika. Ukoliko Vi i ostali suvlasnici namjeravate prodavati svoj dio, savjetujemo Vam da sporazumno razvrgnete suvlasničku zajednicu na način da (izvan suda) prodate nekretninu te podijelite novac sukladno omjerima koje imate u nekretnini, obzirom da se na javnoj dražbi u pravilu postiže niža cijena od tržišne vrijednosti nekretnine.

27.11.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana