Etažiranje i uporabna dozvola

Etažiranje i uporabna dozvola

Poštovani, živim u zgradi od sedam stanova. Moj stan je etažiran, ali zgrada nema uporabnu dozvolu. Dobili smo rješenje sa kaznama i naknadama za sve stanove kako bi cijela zgrada mogla biti legalizirana, a poslije toga kako bi mogla dobiti i uporabnu dozvolu.Ukoliko vlasnici dva stana žele platiti sve što je potrebno, a ostali vlasnici stanova to ne žele ili ne mogu - može li se dobiti uporabna dozvola samo za ta dva stana? Može li se prodati stan koji je etažiran, a nema uporabnu dozvolu i može li kupac kupiti stan kreditom banke na način da se banka upisuje hipotekom na takav stan (etažiran, ali bez uporabne dozvole)? Zahvaljujem

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju (zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade) može podnijeti bilo koji od suvlasnika (bez obzira na protivljenje ostalih), no građevina (nekretnina) se legalizira u cijelosti, nije moguća legalizacija samo jednog dijela građevine (nekretnine).

Stanom koji je etažiran, a nema uporabnu dozvolu, možete slobodno raspolagati, pa tako ga možete i prodati, a pitanje hoće li banka dati kupcu kredit za kupnju takve nekretnine (uz osiguranje tražbine upisom založnog prava na takvoj nekretnini) je stvar slobodne procjene svake pojedine banke.

Uz poštovanje,

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

12.03.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana