Etažiranje dva stana sa zasebnim ulazima

Etažiranje dva stana sa zasebnim ulazima

Da li je moguće etažirati dva stana sa zasebnim ulazima, ako između njih postoje zaključana vrata?

Objekt etažnog vlasništva može biti samo onaj posebni dio suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija (poslovne prostorije, garaže ili parkirališna mjesta u zgradi). Prema tome, nema nikakve prepreke za etažiranje dva stana sa zasebnim ulazima (bez obzira što među njima postoje zaključana vrata), naravno uz uvjet da su ispunjene i ostale pretpostavke predviđene Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

 

 

 

24.07.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana