Društveno vlasništvo i upis u zemljišnje knjige

Društveno vlasništvo i upis u zemljišnje knjige

Društvo (kud) je bilo vlasnik zgrade narodnog učilišta. Pod okriljem istog djelovalo je više sekcija (dramska, folklor, tamburaši, knjižnica,...), a uposleni su bili i kino-oprateri, čistačice, blagajnice... i sve to pod okriljem tadašnjeg rkud-a (bili su uposlenici KUD-a). Negdje 50-tih godina imovina (kpl. zgrada) oduzima se Društvu te se sklapa sporazum u kojem se sva imovina Društva daje na upravljanje tadašnjem Narodnom sveučilištu, a Društvu se prostori ostavljaju na trajno besplatno doživotno korištenje s prioritetom korištenja istih - uz klauzulu da čim se steknu uvjeti, te se Narodno sveučilište osamostali i počne raditi u vlastitim prostorima - imovina se treba vratiti Društvu. U međuvremenu, sveučilište se osamostalilo kao i knjižnica koja se u međuvremenu izdvojila iz učilista, te svi djeluju u svojim prostorima, no prostore tj. zgradu kina nitko ne vraća njenom vlasniku, odnosno Društvu (kud-u). Znam da su rokovi za povrat istekli, načuo sam da će se opet nešto oko toga raditi tj. da će opet biti mogućnosti traženja povrata takove imovine? Ovo ne bi bio problem, no sadašnja uprava učilista traži da im se mjesečno plaća najam, što mislim da nemaju pravo, a kako Društvo oskudijeva s novcem, mislim da im je cilj izbaciti nas iz tih prostorija. Molim za savjet i pomoć, te Vas pitam kakva su prava (kud-a) u ovoj situaciji, tj. može li nas netko izbaciti iz "naših" prostora nakon 60 godina djelovanja i rada u istima?

Poštovani, Iz Vašeg pitanja se ne mogu jasno razaznati činjenice potrebne za precizan odgovor. Rješenje Vaše situacije ponajprije ovisi o tome tko je bio, odnosno tko jest upisan u zemljišnim knjigama kao korisnik društvenog vlasništva. Ukoliko je KUD upisan kao korisnik, tada je potrebno podnijeti zahtjev za brisanje društvenog vlasništva i za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama u ime KUD-a. Ukoliko Vam je nekretnina oduzeta, odnosno nacionalizirana za vrijeme Jugoslavije, tada ste trebali podnijeti zahtjev nadležnom Županijskom uredu radi povrata, odnosno naknade oduzete imovine, no ti rokovi su istekli 31. lipnja 1997.g. Tu valja preporučiti još jedno moguće rješenje. Iako su istekli rokovi za povrat imovine koja je nacionalizirana za vrijeme Jugoslavije, još uvijek Vam preostaje mogućnost stjecanja prava vlasništva dosjelošću. Naime, kada netko koristi i ima u posjedu nekretninu dulje od 20 godina, tada tužbom može zahtijevati da se utvrdi pravo vlasništva u korist takve osobe. Međutim, zakonom je određeno da se u vrijeme dospjelosti imovine koja je bila u društvenom vlasništvu na dan 8. listopada 1991.g. (Dan nezavisnosti) ne računa vrijeme posjedovanja prije toga datuma. Jednostavnijim rječnikom, da bi mogli steći takvu nekretninu dosjelošću, morate čekati 20 godina od dana 8. listopada 1991.g., odnosno do najmanje 8. listopada 2011.g. kada najranije možete podnijeti tužbu radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću. Obzirom da je vrlo teško dati precizan i kvalitetan odgovor bez konkretne dokumentacije i uvida u zemljišne knjige, savjetujem Vam da se obratite odvjetniku kako bi se najkvalitetnije razriješili vlasnički odnosi Vašeg KUD-a.

Oznake: vlasništvo, najam
19.01.2010.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana