Doživotno uzdržavanje i porez

Doživotno uzdržavanje i porez

Zanima me da li se kod ugovora o doživotnom uzdržavanju između moje bake kao primatelja uzdržavanja i mene(njenog unuka) kao davaoca uzdržavanja, prilikom ugovaranja ugovora ili nakon njene smrti plaća porez na nekretnine jer je nekretnina u tom slučaju predmet koji dobivam za uzvrat.

Vi kao unuk uopće ne plaćate porez na promet nekretnina kada stječete nekretninu na
temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, temeljem čl. 11 toč. 7 Zakona o porezu na
promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14) jer su prema toj zakonskoj odredbi plaćanja poreza na promet nekretnina oslobođeni bračni drug, potomci i preci, te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretninu na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

19.03.2015.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana