Dokazivanje vlasništva

Dokazivanje vlasništva

Roditelji su mi se rastali i u braku zajedno kupili zemljište i izgradili kuću, a nakon rastave kuća je podijeljena na dva stana i kod javnog bilježnika je sastavljen i potpisan sporazum o podjeli nekretnine. Podjela je napravljena na taj način jer je tijekom gradnje kuće poništena izdana građevinska dozvola, pa papirologija oko katastra, gruntovnice i vlasništva nije bila riješena. Otac je naknadno sredio papire u katastru i gruntovnici i sada je on upisan kao jedini vlasnik cijele nekretnine (nekretnina nije etažirana). U međuvremenu se otac oženio i sa suprugom stanuje u svom dijelu kuće, odnosno u svom stanu. Zanima me je li sporazum o podjeli koji su sklopili moji roditelji pravno valjani dokument, odnosno hoće li u slučaju smrti moga oca moja majka imati problema oko dokazivanja svog vlasništva. Ne bismo željeli da se u slučaju njegove smrti cijela kuća dijeli po pola između mene i njegove supruge. Je li navedeni sporazum dovoljan dokaz temeljem kojeg bi se moja majka mogla upisati kao vlasnik svog dijela nekretnine, pa da se u slučaju očeve smrti jednog dana samo njegov dio dijeli popola, ili je nužno za njegovog života sve "papirnato" riješiti?

Prema podacima koje ste naveli ne može se sa sigurnošću zaključiti kakav su sporazum zaključili Vaši roditelji nakon razvoda braka. Naime, kako bi se Vaša majka upisala u zemljišne knjige kao suvlasnik na navedenoj nekretnini, takav sporazum mora biti u pisanom obliku, ali uz to mora oblikom i sadržajem udovoljavati zakonom propisanim uvjetima za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama. U svakom slučaju, ukoliko je Vaš otac naknadno sređivao papire u zemljišnim knjigama i katastru, podaci koji se odnose na predmetnu nekretninu, a koji su navedeni u sporazumu vjerojatno više ne odgovaraju podacima u zemljišnim knjigama pa je upitno da li bi uknjižba prava vlasništva Vaše majke u zemljišnim knjigama bila provediva. Predlažem Vam da se obratite odvjetniku radi pregleda cjelokupne dokumentacije i eventualne provedbe uknjižbe prava vlasništva. Ukoliko sporazum ne odgovara zakonom propisanim uvjetima za uknjižbu, predlažem sklapanje novog sporazuma između Vašeg oca i majke, kako bi se cjelokupna situacija riješila za života Vašeg oca. Posebno napominjem da bi u slučaju smrti Vašeg oca bilo dosta teško ishoditi izdvajanje ½ nekretnine iz ostavinske mase, obzirom da više nisu u braku. Stoga Vam savjetujem da pokušate navedenu situaciju riješiti za života Vašeg oca.

09.12.2009.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana