Dioba bračne stečevine

Dioba bračne stečevine

Prije 5 godina rastala sam se i predala imovinsku parnicu za obiteljsku kuću. Kuću sam kupila od prodaje stana s bivšim suprugom i vlasnički list sporne kuće je naravno moj. Svi papiri su uredni i priloženi parnici. Bivši suprug i ja s djecom (svaki sa svojom) smo se uselili zajedno i zajedno smo nadogradili što mu ja ne osporavam. On hoće polovicu kuće i sudimo se 5 godina. Zanima me postoji li zakon i sud u ovoj državi za zaštitu mojih prava ili on i dalje može zavlačiti sud i rastezat na idućih 10 godina?

<ul><li>U svezi navedenog slučaja, pretpostavljamo da je u toku parnica povodom tužbe za diobu bračne stečevine, čija dužina trajanja ovisi o potrebi provođenja vještačenja, dostave računa i provođenju drugih dokaza kojima stranke dokazuju svoje navode. U svezi navedene diobe bračne stečevine, potrebno je istaknuti da je imovina koju ste imali u trenutku sklapanja braka, ili koju ste za vrijeme trajanja braka stekli nasljeđivanjem ili darovanjem, odnosno bilo koja imovina koja nije stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, vaša vlastita imovina, te se ne može dijeliti u gore navedenom postupku diobe. Općenito što se tiče trajanja sudskih postupaka, ono nigdje nije točno propisano u smislu da nigdje nije navedeno najveće moguće trajanje postupka, već isto ovisi o okolnostima svakog predmeta. </li><li>Međutim, Ustavom, međunarodnim propisima i zakonom je određeno da se postupak mora provesti u razumnom roku. <br /> Ukoliko smatrate da nadležni sud nije u razumnom roku odlučio o Vašoj tužbi, sukladno Zakonu o sudovima, imate pravo neposredno višem (Županijskom) sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji će o vašem zahtjevu odlučiti u hitnom postupku. Ukoliko taj sud utvrdi da je Vaš zahtjev opravdan, odredit će rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora odlučiti o zahtjevu, te će Vam odrediti i primjerenu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Protiv rješenja o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, može se u roku od 15 dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu RH. Nadalje, provođenje navedenog postupka može se ubrzati i podnošenjem požurnica, odnosno podnesaka, na poslovni broj pod kojim se postupak vodi, te njima tražiti zaključenje glavne rasprave i donošenje odluke na temelju postojećeg stanja spisa, a sve navedeno možete izjaviti i prilikom održavanja iduće glavne rasprave. Također, ukoliko je moguće, preporučujemo da s bivšim suprugom pokušate postići dogovor, te sklopiti sporazum o diobi bračne stečevine, obzirom da bi isti sporazum svakako bio najbrži način rješavanja gore navedenog spora.</li></ul>

16.07.2007.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana