Dijeljenje bračne stečevine?

Dijeljenje bračne stečevine?

Kako se dijeli bračna stečevina za kuću koja je sagrađana za vrijeme trajanja braka,na zemlji koju je naslijedio jedan od supružnika od njegovih roditelja? Taj supružnik osporava pravo drugom supružniku na pola kuće na račun zemljišta na kojoj je kuća sagrađena,a on je zemljište naslijedio. Da li je to pravno moguće i ako je,na koji dio imovine ima pravo drugi supružnik?

Bračna stečevina je imovina koju bračni drugovi steknu radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, te se smatra da su bračni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine (ako nije drukčije ugovoreno). Dakle, ako je kuća izgrađena za vrijeme trajanja braka, smatrala bi se bračnom stečevinom. Međutim, kako je jedan od supružnika naslijedio zemljište od svojih roditelja, to se smatra njegovom vlastitom imovinom, pa bi trebalo utvrditi posebno vrijednost zemljišta i vrijednost kuće (zemljišta s kućom), pa onda utvrditi suvlasnički omjer drugog supružnika u razmjeru, imajući u vidu koliko se vrijednost zemljišta povećala s kućom (na kraju će supružnici biti suvlasnici nekretnine (zemljišta s kućom) u određenim razmjerima, s time da će suvlasnički udio supružnika koji je naslijedio zemljište od svojih roditelja biti veći od suvlasničkog dijela drugog supružnika). Pri tome napominjem da u Republici Hrvatskoj vrijedi načelo jedinstvenosti nekretnine (superficies solo cedit), što znači da nekretninu čini zemljište sa svime što je s njim trajno spojeno, pa, dakle, nije moguć poseban pravni režim za zemljište, a poseban za kuću (osim u zakonom propisanim iznimkama, što ovdje nije slučaj).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

17.07.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana